pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Oleje smarowe – wpis do rejestru podmiotów przywożących

TLA Kancelaria > Cło/Akcyza > Oleje smarowe – wpis do rejestru podmiotów przywożących

W związku z wejściem w życie:

 • zmian w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, Dz. U. z 2012 r., poz. 1059, ze zm., dalej: ustawa) oraz
 • rozporządzenia Ministra Energii z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących (Dz. U. poz. 2039 ze zm., dalej: rozporządzenie),

na podmioty (niemające obowiązku uzyskania koncesji na obrót paliwami ciekłymi), które dokonują przywozu paliw ciekłych w tym m.in. olejów smarowych, został nałożony obowiązek wpisu do rejestru podmiotów przywożących:

 • wykaz towarów (oznaczonych konkretnymi kodami CN), których przywóz wymaga obowiązku wpisu do rejestru, znajduje się w § 2 rozporządzenia,
 • „podmiot przywożący” – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która samodzielnie lub za pośrednictwem innego podmiotu dokonuje przywozu paliw ciekłych (z pewnymi wyłączeniami wskazanymi w art. 3 pkt 12c ustawy),
 • „przywóz paliw ciekłych” – oznacza sprowadzenie na terytorium RP paliw ciekłych w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego lub importu (art. 3 pkt 12d ustawy).

Należy podkreślić, że w wykazie paliw ciekłych, wskazanym w § 2, znajdują się także oleje smarowe (§ 2 pkt 14 rozporządzenia), zatem:

 1. import lub nabycie wewnątrzwspólnotowe smarów oznaczonych kodami CN 2710 19 71, 2710 19 75, 2710 19 81, 2710 19 83, 2710 19 85, 2710 19 87, 2710 19 91, 2710 19 93, 2710 19 99,
 • czyli tych, które podlegają obowiązkowi zapłaty akcyzy (1180 zł/1000l),
 • wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących,
 1. import lub nabycie wewnątrzwspólnotowe smarów oznaczonych kodami CN 3403,
 • czyli tych, które podlegają zerowej stawce akcyzy,
 • nie wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących,

Z ustawy Prawo energetyczne wynika, że jeżeli towar podlega pod obowiązek wpisu do rejestru:

 • jego przywozu można dokonywać dopiero po uprzednim wpisie do rejestru podmiotów przywożących (art. 32c),
 • podmiot przywożący – przed dokonaniem przywozu – powinien złożyć wniosek o wpis do rejestru podmiotów przywożących w oddziale terenowym Urzędu Regulacji Energetyki, właściwym ze względu na siedzibę podmiotu przywożącego,
 • przywóz paliw ciekłych bez wymaganego wpisu do rejestru podlega grzywnie do 2.500.000 zł (art. 57g ust. 2).

Przedsiębiorcy dokonujący przywozu paliw ciekłych powinni zapoznać się z nowymi regulacjami w celu zweryfikowania, czy wprowadzony obowiązek odnosi się także do przywożonych przez nich paliw ciekłych.

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

WSA – amortyzacja lokali mieszkalnych wykorzystywanych w działalności dalej możliwa 
17 lipca 2024
Najem w budynku z fotowoltaiką a akcyza 
11 lipca 2024
Elektromobilność – nowe obowiązki dla dużych przedsiębiorców 
9 lipca 2024

Archiwa