pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Opodatkowanie VAT dostawy terenów niezabudowanych

TLA Kancelaria > VAT > Opodatkowanie VAT dostawy terenów niezabudowanych

W dniu 14 czerwca 2013 r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną dotyczącą opodatkowania podatkiem od towarów i usług dostawy terenów niezabudowanych w przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego oraz braku decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Interpretacja dotycząca stanu prawnego obowiązującego do 1 kwietnia 2013 r.

Interpretując przepisy obowiązujące do dnia 1 kwietnia 2013 r. Minister Finansów odwołał się do wykładni zaprezentowanej przez NSA w wyroku z dnia 17 stycznia 2011 r. (sygn. akt I FPS 8/10), zgodnie z którą w celu prawidłowej klasyfikacji terenu niezabudowanego dla potrzeb zastosowania zwolnienia od VAT w przypadku gdy:

  • brak było planu zagospodarowania przestrzennego lub
  • decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

wiążące były zapisy ewidencji gruntów i budynków (bez znaczenia pozostawały przy tym zapisy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy).

Interpretacja dotycząca stanu prawnego obowiązującego od 1 kwietnia 2013 r.

Od dnia 1 kwietnia 2013 r. w związku z wprowadzeniem do ustawy o VAT definicji terenu budowlanego dla potrzeb prawidłowej klasyfikacji gruntów (potrzebnej do prawidłowego zastosowania zwolnienia z VAT) nie należy już więcej kierować się danymi zawartymi w ewidencji gruntów i budynków, które – jak było to wskazane wyżej – były istotne w poprzednim stanie prawnym.

W związku z powyższym jak podkreślił organ w omawianej interpretacji, dostawa terenu niezabudowanego, nieobjętego:

  • planem zagospodarowania przestrzennego lub
  • decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

podlega zwolnieniu z VAT(bez znaczenia pozostają przy tym zapisy ewidencji gruntów i budynków czy też studium).

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Zmiany w przepisach MDR
13 czerwca 2024
Zatrudnianie cudzoziemców – nowe przepisy
11 czerwca 2024
Transakcje łańcuchowe – transakcje trójstronne uproszczone  
5 czerwca 2024

Archiwa