pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Opodatkowanie zagranicznego wspólnika polskiej spółki osobowej

TLA Kancelaria > CIT > Opodatkowanie zagranicznego wspólnika polskiej spółki osobowej

W dniu 15 marca 2011 r. został wydany wyrok WSA w Warszawie (sygn. akt III SA/Wa 1637/10), uznający, że dochód zagranicznego akcjonariusza (cypryjskiego rezydenta podatkowego) polskiej spółki komandytowo-akcyjnej należy potraktować jako zysk przedsiębiorstwa, który należy opodatkować wyłącznie na Cyprze.

Jest to stanowisko zgoła odmienne od dotychczas prezentowanego przez organy podatkowe, zgodnie z którym spółka osobowa działająca w Polsce konstytuuje zakład zagranicznej spółki kapitałowej, która jest jej wspólnikiem. Zatem spółka taka jest podmiotem zagranicznym prowadzącym na terytorium Polski działalność gospodarczą za pośrednictwem zakładu. Zagraniczny wspólnik powinien, więc podlegać w pierwszej kolejności obowiązkowi podatkowemu w Polsce – od dochodów uzyskanych z tytułu udziału w polskiej spółce osobowej.

W niniejszej sprawie sąd administracyjny zaprzeczył takiemu stanowisku. Stwierdził, że udział cypryjskiej spółki kapitałowej w polskiej spółce osobowej nie stanowi prowadzenia zakładu w rozumieniu polsko – cypryjskiej umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku.

Sąd przy rozstrzyganiu omawianego zagadnienia zwrócił uwagę na następujące kwestie:

  1. Opodatkowanie cypryjskiego akcjonariusza polskiej spółki komandytowo-akcyjnej będzie się odbywało na podstawie art. 7 umowy polsko – cypryjskiej jako opodatkowanie zysków przedsiębiorcy, nie zaś jako dywidendy, gdyż ta jest cechą spółek kapitałowych, do których spółka komandytowo – akcyjna nie należy.
  2. Skoro w sprawie przedsiębiorstwem jest spółka komandytowo – akcyjna zarejestrowana w Polsce, z siedzibą w Polsce i prowadząca działalność w Polsce, to nie może być równocześnie własnym zakładem położonym w Polsce, o którym mowa w art. 7 umowy polsko – cypryjskiej.
  3. Akcjonariusz posiadający akcje w spółce – przedsiębiorstwie w Polsce nie posiada w Polsce zagranicznego zakładu, lecz akcje, które mają przynieść zyski.
  4. Akcjonariusz w spółce komandytowo – akcyjnej nie prowadzi – w przeciwieństwie do komplementariusza – spraw spółki, wobec czego nie można uznać, że prowadzi własną działalność gospodarczą. W związku z tym nie można uznać, że zagraniczny akcjonariusz posiada w Polsce zakład.
  5. Akcjonariusz będący cypryjskim rezydentem podatkowym będzie opodatkowany od zysku przedsiębiorstwa tylko na Cyprze.
  6. Konwencja Modelowa OECD, na którą powołuje się Minister Finansów nie jest źródłem prawa, lecz są takim umowa międzynarodowa uzupełniona prawem krajowym.

Stanowisko takie stoi w sprzeczności, nie tylko z dotychczasową linią orzeczniczą organów podatkowych, lecz również głosem doktryny. Powszechnie przyjęte było bowiem, że udział w transparentnych podatkowo spółkach osobowych konstytuuje powstanie zakładu w rozumieniu Konwencji Modelowej OECD.

Niemniej wyrok sądu administracyjnego przedstawia stanowisko niewątpliwie korzystne dla podatników. Podtrzymanie omawianego orzeczenia przez Naczelny Sąd Administracyjny stworzyłoby nową możliwość optymalizacji podatkowej dla zagranicznych wspólników spółek osobowych.

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Zmiany w przepisach MDR
13 czerwca 2024
Zatrudnianie cudzoziemców – nowe przepisy
11 czerwca 2024
Transakcje łańcuchowe – transakcje trójstronne uproszczone  
5 czerwca 2024

Archiwa