+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Pełnomocnictwo ds. podatkowych przed organami celnymi

TLA Kancelaria > Cło/Akcyza > Pełnomocnictwo ds. podatkowych przed organami celnymi

Dotychczas: jedno pełnomocnictwo przed organami celnymi

Dotychczas praktykowane było udzielanie przez dany podmiot pełnomocnictwa do reprezentowania go przed organami celnymi w sprawach podatkowych i celnych przez inny podmiot – np. spółka A działała w imieniu i na rzecz spółki B, jako przedstawiciel pośredni.

Mocodawca w pełnomocnictwie uprawniającym do działania w sprawach celnych umieszczał zapis, że pełnomocnik jest również umocowany do reprezentowania mocodawcy w sprawach podatkowych, bowiem niektóre czynności dokonywane przed organem celnym (np. zgłoszenie celne w procedurze dopuszczenia do obrotu) wywołują, oprócz konsekwencji celnych, również skutki podatkowe.

Obecnie: dwa pełnomocnictwa przed organami celnymi

Do Ordynacji podatkowej wprowadzono przepisy, zgodnie z którymi funkcjonują obecnie trzy rodzaje pełnomocnictw „podatkowych”: ogólne, szczególne i do doręczeń, które udzielane są na specjalnych formularzach.

Pełnomocnictwa ogólne złożone przed 1 lipca 2016 r. do akt konkretnej sprawy zachowują ważność, ale będą traktowane jako pełnomocnictwo szczególne. Natomiast w zakresie spraw wszczynanych po 1 lipca 2016 r. pełnomocnictwo uprawniające do działania w sprawach podatkowych przed organami celnymi musi spełniać wymogi, o których mowa w nowych przepisach Ordynacji podatkowej.

Wobec powyższego:

  • do działania w sprawach podatkowych przed organami celnymi należy udzielić odrębnego pełnomocnictwa na specjalnym formularzu (PPS-1 lub PPO-1),
  • pełnomocnikiem do działania w sprawach podatkowych może być wyłącznie osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych.

Zatem, chcąc ustanowić pełnomocnika do reprezentowania przed organami celnymi w sprawach podatkowych w związku z obrotem towarami zagranicą, podmiot udzielający pełnomocnictwa musi rozstrzygnąć, czy udzieli pełnomocnictwa szczególnego – upoważniającego do działania we wskazanej sprawie podatkowej, czy pełnomocnictwa ogólnego – upoważniającego do działania we wszystkich sprawach podatkowych.

Zdaniem TLA, w wielu przypadkach najkorzystniejszym rozwiązaniem jest udzielenie pełnomocnictwa ogólnego, bowiem:

  • pełnomocnictwo szczególne należałoby składać w urzędzie celnym wraz z dokonaniem każdej czynności przed organem i każdorazowo (przy każdym złożeniu) uiszczać opłatę skarbową w wysokości 17 zł – dlatego taki rodzaj pełnomocnictwa byłby problematyczny w związku z dużą ilością czynności dokonywanych przed organami celnymi,
  • natomiast pełnomocnictwo ogólne składa się tylko raz i nie podlega ono opłacie skarbowej.

Related Posts

Najnowsze wpisy

Pomoc dla sektora energochłonnego – koncepcja pomocy  
23 listopada 2022
Zwrot za ładowanie samochodu elektrycznego przez pracownika jednak w ryczałcie 
17 listopada 2022
Dokumentacja TP za 2021 r. na „ostatniej prostej”
15 listopada 2022

Archiwa