pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Zawieszenie biegu terminu przedawnienia – uchwała NSA niezgodna ze standardami unijnymi?

TLA Kancelaria > Postępowania (istotne orzecznictwo) > Zawieszenie biegu terminu przedawnienia – uchwała NSA niezgodna ze standardami unijnymi?

Uchwała NSA…

Rok temu pisaliśmy artykuł o uchwale NSA w sprawie treści zawiadomień o zawieszeniu biegu przedawnienia wskutek wszczęcia postępowania karnoskarbowego, która miała rozwiać wątpliwości, jakie pojawiły się w związku z nieprecyzyjnym określeniem treści tych zawiadomień w przepisach ordynacji podatkowej.

Poszerzony skład sądu orzekł, że dla skutecznego zawiadomienia wystarczy poinformowanie podatnika, że bieg terminu został zawieszony wskutek przesłanki z art. 70 § 6 pkt 1 ordynacji.

…niezgodna ze standardami unijnymi.

Wrocławski WSA jako pierwszy odstąpił od stosowania uchwały NSA powołując się na jej sprzeczność z prawem unijnym, a przede wszystkim z zasadą pewności prawa i zasadą prawa do obrony wobec uznania pierwszeństwa prawa UE.

Zdaniem WSA:

  • jednym z kluczowych elementów dochodzenia swoich praw przed sądem jest możliwość skutecznego podnoszenia zarzutów przedawnienia przez podatnika,
  • natomiast przy braku wystarczających informacji na ten temat ciężko jest mu sformułować zarzuty co do prawidłowości zawieszenia takiego terminu przedawnienia w związku z wszczęciem postępowania karnoskarbowego.

Wrocławski sąd podsumował, że zapoznanie się z rzeczywistymi argumentami organu mieści się w zakresie prawa do obrony, a taka sytuacja jest niemożliwa, gdy podatnik nie zna zarzutów KKS.

W tym kontekście nie można pominąć, że praktyką organów, niejako usankcjonowaną przez uchwałę NSA, stało się nagminne wszczynanie postępowań karnych skarbowych tuż przed upływem pięcioletniego terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, jedynie w celu zawieszenia biegu terminu przedawnienia.

Miejmy nadzieję, że to przełomowe orzeczenie nie jest tylko jedną wygraną bitwą w grze, w której stawką są prawa podatnika, i w dalszej perspektywie przyczyni się do zmiany standardu orzeczniczego sądów administracyjnych i praktyki organów.

Opracowano na podstawie:

Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 22 lipca 2019 r. sygn. I SA/Wr 365/19, sygn. I SA/Wr 366/19,

Uchwała NSA dnia 18 czerwca 2018 r. sygn. I FPS 1/18.

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Ustawa o ochronie sygnalistów przyjęta przez Sejm 
28 maja 2024
Akcyza – panele fotowoltaiczne a obowiązki w podatku akcyzowym 
22 maja 2024
Zbliża się termin wdrożenia nowych obowiązków BHP 
16 maja 2024

Archiwa