pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Podatek minimalny – wprowadzenie 

TLA Kancelaria > Podatki > Podatek minimalny – wprowadzenie 

1 stycznia 2024 r. po zakończeniu okresu zawieszenia zaczęły funkcjonować przepisy o polskim podatku minimalnym. Oznacza to, że zapłata podatku nastąpi dopiero w 2025 r. przy okazji rozliczania dochodów za rok 2024, ale dobrze już teraz zacząć przygotowywać się na nowe obowiązki.  

Podatkowi minimalnemu poświęcony zostanie cały cykl alertów, w których będziemy rozwijać temat nowych przepisów. Zapraszamy na pierwszy wpis z cyklu obejmujący podstawowe informacje dotyczące podatku minimalnego. 

Kogo dotyczy? 

Podatek minimalny dotyczy podmiotów, które:  

  • poniosły stratę lub  
  • osiągnęły udział dochodów w przychodach w wysokości nie większej niż 2%. 

Przepisy przewidują specjalny sposób liczenia straty oraz udziału dochodów w przychodach. Przykładowo przy ich obliczaniu nie uwzględnia się 20% kosztów poniesionych na wynagrodzenia dla pracowników i związanych z nimi świadczeniami społecznymi.   

Podstawa opodatkowania 

Podatek minimalny jest podatkiem rocznym, płaconym w terminie trzech miesięcy po zakończeniu roku podatkowego, nie ma więc wpływu na zaliczki płacone w trakcie roku. Stawka podatku wynosi 10% podstawy opodatkowania.  

Podstawę opodatkowania można ustalić na dwa sposoby: 

  • jako sumę 1,5% wartości przychodów oraz poniesionych na rzecz podmiotów powiązanych kosztów finansowania dłużnego i usług niematerialnych albo 
  • sposób uproszczony – 3% wartości przychodów. 

Odliczenia  

Podstawę opodatkowania można pomniejszyć o: 

  • wartość odliczeń zmniejszających podstawę opodatkowania zgodnie z art. 18 m.in. darowizny,  
  • przychody zwolnione z tytułu SSE i PSI, 
  • niektóre z przychodów np. z tytułu zbycia wierzytelności na rzecz instytucji finansowej. 

Kwotę podatku minimalnego pomniejsza się o należny za ten sam rok podatkowy podatek CIT. 

Kwotę zapłaconego podatku minimalnego można odliczyć od podatku CIT obliczonego na zasadach ogólnych. Odliczenia można dokonywać w trzech kolejnych latach podatkowych następujących tuż po roku, w którym zapłacono podatek minimalny.  

Regulacje przewidują również katalog podmiotów, do których nie stosuje się przepisów o podatku minimalnym, są to m.in.:  

  • podatnicy, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody niższe o co najmniej 30% w stosunku do przychodów z roku poprzedniego,  
  • mali podatnicy,  
  • przedsiębiorstwa finansowe. 

Doradca podatkowy związany z Kancelarią TLA od 2012 roku, a od 2019 również jako Partner. Miał okazję realizować zróżnicowane projekty w obszarach compliance, due diligence oraz litigation. Posiada również wieloletnie doświadczenie w obsłudze klientów funkcjonujących w międzynarodowych grupach kapitałowych realizując szereg projektów z zakresu cen transferowych w tym oceny skutków podatkowych procesów restrukturyzacji struktury łańcucha wartości dodanej. E-mail: szymon.jordan@tla-kancelaria.pl

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

WSA – amortyzacja lokali mieszkalnych wykorzystywanych w działalności dalej możliwa 
17 lipca 2024
Najem w budynku z fotowoltaiką a akcyza 
11 lipca 2024
Elektromobilność – nowe obowiązki dla dużych przedsiębiorców 
9 lipca 2024

Archiwa