pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Polska Strefa Inwestycji – zmiany w rozporządzeniu 

TLA Kancelaria > PSI > Polska Strefa Inwestycji – zmiany w rozporządzeniu 

23 czerwca 2023 r. zmianie uległo rozporządzenie Komisji Europejskiej 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. (dalej: GBER). Efektem zmian rozporządzenia GBER jest nowelizacja polskiego rozporządzenia w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji. 

Poniższe zasady mają zastosowanie do Decyzji o Wsparciu wydawanych od 1 stycznia 2024 r. 

1. Dłuższy termin obowiązywania decyzji o wsparciu.  

12 lat – w przypadku nowej inwestycji zlokalizowanej na terenie województwa dolnośląskiego, województwa wielkopolskiego lub w gminach należących do regionu warszawskiego stołecznego. 

14 lat – w przypadku nowej inwestycji zlokalizowanej w regionie o maksymalnej intensywności pomocy publicznej wynoszącej 30% lub 40%, czyli na obszarach należących do województw: pomorskiego, śląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, zachodniopomorskiego oraz do regionu mazowieckiego regionalnego, z wyjątkiem podregionu siedleckiego. 

2. Zakaz wydawania decyzji o wsparciu na inwestycje odtworzeniowe  

Nowo dodany przepis rozporządzenia wprost wskazuje, że:  

 • decyzji o wsparciu nie wydaje się na inwestycje odtworzeniowe.

W uzasadnieniu do projektu znajdziemy informację, że inwestycja odtworzeniowa nie stanowi inwestycji początkowej, a jako jej przykład można wskazać:  

 • naprawy, remonty, nakłady niezbędne do odtworzenia majątku, wymiana poszczególnych elementów procesu produkcyjnego bez jego całościowej zmiany. 

3. Zmiana maksymalnej dopuszczalnej wartości pomocy regionalnej  

Dotychczasowe progi, które decydowały o kalkulacji maksymalnej dopuszczalnej wartości pomocy udzielanej przedsiębiorcy na realizację dużego projektu inwestycyjnego, zwiększono: 

 • do 110 mln euro z 100 mln euro, 
 • do 55 mln euro z 50 mln euro. 

4. Inwestycja tego samego przedsiębiorcy  

Nowelizacja wprowadziła pojęcie „taka sama lub podobna działalność”, które zgodnie z rozporządzeniem GBER oznacza: 

 • działalność w tej samej klasie (czterocyfrowy kod numeryczny) statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej (NACE Rev. 2). 

W związku z powyższym inwestycje uznaje się za część wcześniej rozpoczętej nowej inwestycji, jeśli związana jest z taką samą lub podobną działalnością, a do tego rozpoczęta: 

 • przez tego samego lub innego przedsiębiorcę z tej samej grupy kapitałowej,  
 • w okresie trzech lat od dnia rozpoczęcia prac nad nową inwestycją w tym samym podregionie (NUTS 3). 

5. Warunki rynkowe 

W odniesieniu do nabycia: 

 • wartości niematerialnych i prawnych,  
 • środków trwałych, 
 • aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił. 

Dodano definicję nabycia na warunkach rynkowych, co zgodnie z rozporządzeniem GBER oznacza: 

 • że warunki transakcji między umawiającymi się stronami nie różnią się od tych, jakie określiłyby niezależne przedsiębiorstwa, i nie zawierają jakiegokolwiek elementu zmowy. Każda transakcja, która wynika z otwartego, przejrzystego i niedyskryminującego postępowania, jest uznawana za spełniającą zasadę ceny rynkowej.

6. Dywersyfikacja procesu produkcji 

Obecnie warunek przekroczenia przez koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą co najmniej 200% wartości księgowej ponownie wykorzystywanych aktywów przy dywersyfikacji produkcji dotyczy wszystkich przedsiębiorców. W poprzednim stanie prawnym dotyczył wyłącznie dużych przedsiębiorców. 

Radca prawny, absolwent Prawa i Ekonomii – jednak najbardziej ceni wiedzę i doświadczenie zdobyte w praktyce. Interdyscyplinarne przygotowanie zawodowe umożliwia mu kompleksową realizację projektów związanych z szeroko pojętymi przekształceniami i zmianami organizacyjnymi polegającymi na tworzeniu nowych struktur prawnych. E-mail: maciej.kubica@tla-kancelaria.pl

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

WSA – amortyzacja lokali mieszkalnych wykorzystywanych w działalności dalej możliwa 
17 lipca 2024
Najem w budynku z fotowoltaiką a akcyza 
11 lipca 2024
Elektromobilność – nowe obowiązki dla dużych przedsiębiorców 
9 lipca 2024

Archiwa