pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Pomoc dla przedsiębiorstw w związku ze wzrostem cen energii 

TLA Kancelaria > Aktualności > Pomoc dla przedsiębiorstw w związku ze wzrostem cen energii 
Ceny energii elektrycznej

W związku ze wzrostem cen energii prowadzone są prace nad programami pomocowymi dla przedsiębiorstw. Pomoc przebiegać ma dwutorowo, w zależności od wielkości przedsiębiorstwa. 

1. „Mrożenie” cen energii dla MŚP 

Przebieg prac nad ustawą o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku można znaleźć tutaj

Uwaga: na tym etapie prac legislacyjnych nie jest jasne jak rozumieć „MŚP”: 
 • projekt ustawy zakłada, że rozmiar podmiotu określa się na podstawie ustawy Prawo przedsiębiorców, więc w celu określania rozmiaru podmiotu nie sumuje się danych Grupy;
 • z drugiej strony:
  • w uzasadnieniu projektu ustawy zostało wskazane, że […] regulacje są zgodne z rozporządzeniem Rady (UE) 2022/1854 z dnia 6 października 2022 r. w sprawie interwencji w sytuacji nadzwyczajnej w celu rozwiązania problemu wysokich cen energii, którym wprowadzono tymczasowe rozszerzenie na MŚP interwencji publicznych w zakresie ustalania cen energii elektrycznej.  
  • natomiast powyższe rozporządzenie definiując MŚP, odwołuje się do art. 2 załącznika do zalecenia Komisji 2003/361/WE (w celu określania rozmiaru podmiotu należy sumować dane Grupy). 
Projekt przewiduje
 • „zamrożenie” cen energii elektrycznej w maksymalnej wysokości 785 zł/MWh dla odbiorców uprawnionych, 
 • odbiorcą uprawnionym są m.in. MŚP w zakresie, w jakim zużywają energię elektryczną na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, 
 • cena energii elektrycznej będzie „zamrożona” w okresie od 1 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r.
 • warunkiem stosowania ceny maksymalnej jest złożenie oświadczenia przedsiębiorstwu energetycznemu w terminie do 30 listopada 2022 r. (forma papierowa lub elektroniczna). 

2. Pomoc skierowana do wybranych „dużych” podmiotów (innych niż MŚP) 

Ustawa o zasadach realizacji programów wsparcia przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii w latach 2022-2024 została opublikowana w Dzienniku Ustaw (dostępna tutaj), jednak wejście w życie programu w niej przewidzianego nastąpi po: 

 • aktualizacji Tymczasowych kryzysowych ram środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki po agresji Rosji wobec Ukrainy (dalej: TRK; dostępne tutaj), 
 • przyjęcia programu rządowego i powierzenia jego realizacji „Operatorowi Programu” (na podobnych zasadach jak w przypadku PFR w czasie COVID-19). 

Grupa przedsiębiorców, którzy będą uprawnieni do uczestnictwa w programie: 

 • nie została wskazana w ustawie, jednak 
 • z nieoficjalnych informacji wynika, że zostanie zawężona do przedsiębiorstw z „Sektorów i podsektorów szczególnie odczuwających skutki kryzysu” – wskazanych w załączniku TRK (dostępny tutaj na dole strony), 
 • na dziś nie wiadomo jak duża część działalności musi dotyczyć wskazanych tam sektorów, aby podmiot został zakwalifikowany do programu. 

Student II roku studiów magisterskich Administracji, specjalność doradztwo podatkowe i podatki, na Uniwersytecie Wrocławskim. Wielokrotnie otrzymywał stypendium Rektora z tytułu wyróżniających wyników w nauce. Organizator konferencji naukowych i aktywny działacz w kołach naukowych związanych z postępowaniem administracyjnym oraz finansami publicznymi. Wcześniej doświadczenie zdobywał w dziale księgowym. Aktualnie wspiera dział doradztwa podatkowego w bieżących projektach, głównie z zakresu VAT i CIT. Poza pracą fan piłki nożnej i motoryzacji.

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Najem w budynku z fotowoltaiką a akcyza 
11 lipca 2024
Elektromobilność – nowe obowiązki dla dużych przedsiębiorców 
9 lipca 2024
Znaczenie Incoterms w transakcjach łańcuchowych 
3 lipca 2024

Archiwa