pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Pomoc dla przedsiębiorstw energochłonnych – nabór wniosków 

TLA Kancelaria > Aktualności > Pomoc dla przedsiębiorstw energochłonnych – nabór wniosków 

Wczoraj tj. 9 lutego 2023 r. Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformowały o rozpoczęciu naboru wniosków w sprawie pomocy dla przedsiębiorstw energochłonnych.  

O koncepcji pomocy dla przedsiębiorstw energochłonnych w związku ze wzrostem cen energii pisaliśmy tutaj. Rząd nie zmienił znacznie pierwotnej koncepcji. Ostateczna wersja programu „Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 r.” (dalej: Program) została uchwalona przez Radę Ministrów 3 stycznia 2023 roku, można ją znaleźć tutaj.  


Dla kogo rekompensata za zakup energii elektrycznej?  

Podstawowym warunkiem do przyznania pomocy jest, że co najmniej 50% przychodu lub wartości produkcji przedsiębiorstwa pochodzi: 

  • z działalności w jednej albo wielu podklasach PKD (zgłoszonych w CEIDG albo KRS jako kody głównej lub pozostałej działalności określonych w pkt 17 Programu) lub  
  • produkcji produktów określonych w pkt 17 Programu kodach PRODCOM.  

Rekompensata kosztów zakupu energii elektrycznej może być przyznana wyłącznie przedsiębiorstwu, które m.in. nie jest MŚP w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców. 

Zgodnie z pkt 2 Programu:  

  • Przedsiębiorcy uprawnieni w okresie kwalifikowalnym do zakupu energii elektrycznej po ustalonej cenie maksymalnej, na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (Dz. U. poz. 2243, z późn. zm.), mogą wnioskować o pomoc jedynie z tytułu kosztów zakupu gazu ziemnego. 

Powyższe oznacza, że jeżeli: 

  • przedsiębiorstwo miało status MŚP (odbiorcy uprawnionego), więc 
  • było uprawnione (nie musiało skorzystać) do pomocy polegającej na “mrożeniu cen energii” (o programie pisaliśmy tutaj)  

– to nie może skorzystać z rekompensaty kosztów zakupu energii elektrycznej dla przedsiębiorstw energochłonnych.  


Najważniejsze — wniosek

Wniosek można składać:  

  • W okresie od 9 lutego 2023 roku do dnia 22 lutego 2023 roku.

Uwaga! Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  

  • Do Operatora Programu – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  • Wyłącznie w formie elektronicznej, poprzez Generator wniosków o dofinansowanie GWD, (należy się zalogować, następnie wybrać opcję „tworzenie nowego wniosku”, następnie „wniosek o dofinansowanie ze środków krajowych”, następnie wybrać „programy między dziedzinowe”, „0.1 Poza programami (2022)”, „Pomoc dla sektorów energochłonnych”).  

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących wniosku, lub programu zachęcamy do kontaktu z naszym zespołem.   

Student II roku studiów magisterskich Administracji, specjalność doradztwo podatkowe i podatki, na Uniwersytecie Wrocławskim. Wielokrotnie otrzymywał stypendium Rektora z tytułu wyróżniających wyników w nauce. Organizator konferencji naukowych i aktywny działacz w kołach naukowych związanych z postępowaniem administracyjnym oraz finansami publicznymi. Wcześniej doświadczenie zdobywał w dziale księgowym. Aktualnie wspiera dział doradztwa podatkowego w bieżących projektach, głównie z zakresu VAT i CIT. Poza pracą fan piłki nożnej i motoryzacji.

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Ustawa o ochronie sygnalistów przyjęta przez Sejm 
28 maja 2024
Akcyza – panele fotowoltaiczne a obowiązki w podatku akcyzowym 
22 maja 2024
Zbliża się termin wdrożenia nowych obowiązków BHP 
16 maja 2024

Archiwa