pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Porozumienie o terminie płatności a ulga na złe długi

TLA Kancelaria > VAT > Porozumienie o terminie płatności a ulga na złe długi

W dniu 22 kwietnia 2013 r., Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy wydał interpretację indywidualną (sygn. ITPP1/443-68a/13/MS) na gruncie przepisu art. 89b ustawy o VAT, zgodnie z którymw przypadku braku płatności z faktury dokumentującej zakup na terytorium kraju w terminie 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze, dłużnik jest obowiązany do korekty odliczonej kwoty podatku wynikającej z tej faktury, w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 150 dzień od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze.

Stan faktyczny

Wnioskodawca, który posiadał zobowiązanie pieniężne udokumentowane fakturą z terminem płatności powyżej 60 dni, zawarł z wierzycielem porozumienie o przedłużeniu terminu płatności.

Wnioskodawca (dłużnik) powziął wątpliwość, czy będzie zobowiązany do dokonania korekty odliczonego podatku z faktury dokumentującej zobowiązanie:

  • z upływem 150 dni od dnia, w którym upłynie pierwotny termin płatności, czy też
  • z upływem 150 dni, licząc od dnia, w którym upłynie termin płatności ustalony w porozumieniu?

Stanowisko organu

Organ zgodził się z Wnioskodawcą, że termin 150 dni, o którym mowa w art. 89b ustawy o VAT należy liczyć od dnia upływu terminu płatności ustalonego w porozumieniu przedłużającym pierwotny termin płatności.

Jeśli więc zapłata należności nastąpi w ciągu nowego terminu – nie będzie konieczności dokonania korekty podatku odliczonego. Analogicznie – konieczność korekty podatku odliczonego nastąpi dopiero w sytuacji braku płatności po upływie 150 dni licząc końca nowego terminu płatności.

Organ podatkowy podkreślił również, że o ile postanowienia umów nie naruszają przepisów podatkowych, to organy nie mają prawa ingerencji w postanowienia zawieranych umów, w tym również dotyczących terminów płatności.

Wskazać należy, że powyższe stanowisko znajduje swoje potwierdzenie w innych rozstrzygnięciach – przykładowo:

  • Dyrektor  Izby  Skarbowej  w  Bydgoszczy  w  interpretacji indywidualnej z dnia 26 września 2013 r., sygn. ITPP1/443-604/13/KM,
  • Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 27 maja 2013 r., sygn. ITPP1/443-215/13/KM.

Wobec powyższego, w sytuacji, gdy dłużnik przypuszcza, że nie będzie w stanie zapłacić zobowiązania w pierwotnym terminie, w celu uniknięcia konieczności dokonania korekty podatku odliczonego, może starać się zawrzeć stosowne porozumienie ze swoim wierzycielem w kwestii nowego terminu płatności.

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

„Benchmark forum – cz. 14” – jak liczyć ważność analiz porównawczych?
18 kwietnia 2024
Wyrok TSUE – uzasadnianie wypowiedzenia umowy na czas określony 
16 kwietnia 2024
Master File już z KKS-em – dlaczego nadal jest bagatelizowany? 
10 kwietnia 2024

Archiwa