pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Pytania prejudycjalne do TSUE w sprawie olei opałowych

TLA Kancelaria > Cło/Akcyza > Pytania prejudycjalne do TSUE w sprawie olei opałowych

Zakres pytania do Trybunału

Dnia 4 czerwca 2014 r. WSA we Wrocławiu (postanowienie o sygn. akt I SA/Wr 562/14) skierował pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości, mające na celu rozstrzygnąć zgodność przepisów UE z polską ustawą akcyzową w zakresie obowiązków ewidencyjno-informacyjnych i związanych z ich niedotrzymaniem konsekwencji podatkowych. WSA we Wrocławiu zadał pytanie:

  • o zgodność przepisów dyrektywy energetycznej 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. z przepisami ustawy przewidującymi wyższą stawkę podatku w przypadku niedopełnienia przez podatnika wymogu informacyjnego, polegającego na obowiązku przekazywania do właściwego naczelnika urzędu celnego, w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu sprzedaży, miesięcznych zestawień oświadczeń nabywców, że nabywane przez nich wyroby są przeznaczone do celów opałowych lub będą sprzedane z przeznaczeniem do celów opałowych w odpowiednim terminie;
  • o zgodność z zasadą proporcjonalności przepisów ustawy o podatku akcyzowym, przewidujących ww. wymóg informacyjny;
  • o zgodność z zasadą proporcjonalności przepisów ustawy akcyzowej przewidujących sankcyjną stawkę podatku w wypadku niedopełnienia ww. wymogów informacyjnych.

Doktryna i orzecznictwo nt. olejów opałowych

Organy podatkowe bardzo rygorystycznie podchodzą do spełnienia ww. wymogu informacyjnego – przekazanie po terminie takich oświadczeń bądź brak jakiegokolwiek elementu oświadczenia przewidzianego w ustawie akcyzowej skutkuje zastosowaniem stawki ponad ośmiokrotnie wyższej, przewidzianej, co do zasady, dla niektórych paliw silnikowych.

Powyższe regulacje ustawy budzą już od wielu lat kontrowersje tak na gruncie doktryny, jak i orzecznictwa i już dwukrotnie były przedmiotem rozważań Trybunału Konstytucyjnego (dalej: TK), jako stanowiące nadmierną ingerencję ustawodawcy. Jednak w pierwszej ze spraw (sygn. akt P 50/11) TK postanowieniem z dnia 14 lutego 2014 r. umorzył postępowanie ze względu na niedopuszczalność wydania wyroku. Natomiast w drugiej sprawie (sygn. akt P 24/12) wyrokiem z dnia 14 lutego 2014 r. TK stwierdził zgodność przepisów ustawy z konstytucją (wyrok ten uwzględniał jednak również zdanie odrębne).

Planowane zmiany w zakresie olejów opałowych – IV ustawa deregulacyjna

Warto podkreślić, że w projekcie tzw. IV ustawy deregulacyjnej (planowany termin wejścia w życie 1 stycznia 2015 r.) znalazły się propozycje zmian, które mają nieco uprościć życie sprzedawcom olejów opałowych. Proponuje się mianowicie:

1)     zrezygnowanie z sankcji w postaci wyższej stawki akcyzowej za niezłożenie w ustawowym terminie miesięcznych zestawień oświadczeń o przeznaczeniu wyrobów akcyzowych do celów opałowych;

2)     zmniejszenie zakresu danych, jakie powinny znaleźć się w takim zestawieniu,

możliwość zastąpienia przedmiotowego oświadczenia oświadczeniem złożonym w okresowej umowie zawartej między sprzedawcą a nabywcą wyrobów akcyzowych, pod warunkiem przekazania kopii tej umowy naczelnikowi urzędu celnego przed dokonaniem pierwszej sprzedaży tych wyrobów oraz potwierdzeniem każdej sprzedaży fakturą.

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Bezpieczny kurs na KSeF – wystawianie faktur korygujących
27 września 2023
CBAM – obowiązki raportowe importerów od 1 października 2023 r.
21 września 2023
Sprzedaż uprawnień do emisji gazów cieplarnianych a zwolnienie strefowe 
19 września 2023

Archiwa