pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Pytania prejudycjalne do TSUE w sprawie olei opałowych

TLA Kancelaria > Cło/Akcyza > Pytania prejudycjalne do TSUE w sprawie olei opałowych

Zakres pytania do Trybunału

Dnia 4 czerwca 2014 r. WSA we Wrocławiu (postanowienie o sygn. akt I SA/Wr 562/14) skierował pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości, mające na celu rozstrzygnąć zgodność przepisów UE z polską ustawą akcyzową w zakresie obowiązków ewidencyjno-informacyjnych i związanych z ich niedotrzymaniem konsekwencji podatkowych. WSA we Wrocławiu zadał pytanie:

  • o zgodność przepisów dyrektywy energetycznej 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. z przepisami ustawy przewidującymi wyższą stawkę podatku w przypadku niedopełnienia przez podatnika wymogu informacyjnego, polegającego na obowiązku przekazywania do właściwego naczelnika urzędu celnego, w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu sprzedaży, miesięcznych zestawień oświadczeń nabywców, że nabywane przez nich wyroby są przeznaczone do celów opałowych lub będą sprzedane z przeznaczeniem do celów opałowych w odpowiednim terminie;
  • o zgodność z zasadą proporcjonalności przepisów ustawy o podatku akcyzowym, przewidujących ww. wymóg informacyjny;
  • o zgodność z zasadą proporcjonalności przepisów ustawy akcyzowej przewidujących sankcyjną stawkę podatku w wypadku niedopełnienia ww. wymogów informacyjnych.

Doktryna i orzecznictwo nt. olejów opałowych

Organy podatkowe bardzo rygorystycznie podchodzą do spełnienia ww. wymogu informacyjnego – przekazanie po terminie takich oświadczeń bądź brak jakiegokolwiek elementu oświadczenia przewidzianego w ustawie akcyzowej skutkuje zastosowaniem stawki ponad ośmiokrotnie wyższej, przewidzianej, co do zasady, dla niektórych paliw silnikowych.

Powyższe regulacje ustawy budzą już od wielu lat kontrowersje tak na gruncie doktryny, jak i orzecznictwa i już dwukrotnie były przedmiotem rozważań Trybunału Konstytucyjnego (dalej: TK), jako stanowiące nadmierną ingerencję ustawodawcy. Jednak w pierwszej ze spraw (sygn. akt P 50/11) TK postanowieniem z dnia 14 lutego 2014 r. umorzył postępowanie ze względu na niedopuszczalność wydania wyroku. Natomiast w drugiej sprawie (sygn. akt P 24/12) wyrokiem z dnia 14 lutego 2014 r. TK stwierdził zgodność przepisów ustawy z konstytucją (wyrok ten uwzględniał jednak również zdanie odrębne).

Planowane zmiany w zakresie olejów opałowych – IV ustawa deregulacyjna

Warto podkreślić, że w projekcie tzw. IV ustawy deregulacyjnej (planowany termin wejścia w życie 1 stycznia 2015 r.) znalazły się propozycje zmian, które mają nieco uprościć życie sprzedawcom olejów opałowych. Proponuje się mianowicie:

1)     zrezygnowanie z sankcji w postaci wyższej stawki akcyzowej za niezłożenie w ustawowym terminie miesięcznych zestawień oświadczeń o przeznaczeniu wyrobów akcyzowych do celów opałowych;

2)     zmniejszenie zakresu danych, jakie powinny znaleźć się w takim zestawieniu,

możliwość zastąpienia przedmiotowego oświadczenia oświadczeniem złożonym w okresowej umowie zawartej między sprzedawcą a nabywcą wyrobów akcyzowych, pod warunkiem przekazania kopii tej umowy naczelnikowi urzędu celnego przed dokonaniem pierwszej sprzedaży tych wyrobów oraz potwierdzeniem każdej sprzedaży fakturą.

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

WSA – amortyzacja lokali mieszkalnych wykorzystywanych w działalności dalej możliwa 
17 lipca 2024
Najem w budynku z fotowoltaiką a akcyza 
11 lipca 2024
Elektromobilność – nowe obowiązki dla dużych przedsiębiorców 
9 lipca 2024

Archiwa