pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Rozporządzenia dla nowych przepisów WHT

TLA Kancelaria > CIT > Rozporządzenia dla nowych przepisów WHT

MF przedstawił projekty rozporządzeń w sprawie:

 • wyłączenia lub ograniczenia stosowania nowych zasad poboru WHT (CIT i PIT),
 • sposobu przesyłania wniosków o wydanie opinii o stosowaniu zwolnienia (CIT),
 • przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosków o zwrot podatku (CIT),
 • sposobu przesyłania oświadczenia emitenta, oświadczenia płatnika oraz zgłoszenia (CIT i PIT).

Najważniejsze informacje dla podatnik/płatników wynikające z powyższych projektów:

 1. Nowe zasady wypłat nie będą miały zastosowania przede wszystkim:
 • do dnia 31 grudnia 2019 r. – do wypłat należności za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego na rzecz podatników mających siedzibę lub zarząd na terytorium państwa będącego stroną zawartej z RP UPO,
 • do dnia 30 czerwca 2019 r. – do wypłat należności innych niż określone w pkt 1 (np. odsetki, należności licencyjne inne niż wymienione, usługi niematerialne),

– jeżeli w powyższych przypadkach istnieje podstawa prawna do wymiany informacji podatkowych z państwem siedziby lub zarządu tych podatników,

 • do dnia 30 czerwca 2019 r. – do wypłat należności z tytułu dywidend i innych przychodów (dochodów) z udziału w zyskach osób prawnych na rzecz rezydentów.

Wyłączenie stosowania nowych przepisów będzie możliwe, jeżeli spełnione zostały warunki do niepobrania podatku, zastosowania stawki podatku lub zwolnienia, wynikające z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

 1. W kwestii komunikacji wniosków/oświadczeń dotyczących nowych obowiązków w WHT:
 • wniosek o stosowanie zwolnienia
 • wniosek o zwrot podatku,
 • oświadczenie płatnika oraz zgłoszenie, że wszystkie osoby obowiązane złożyły oświadczenie

– przesyłane będą za pomocą oprogramowania interfejsowego dostępnego na stronie internetowej MF i podpisywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Radca prawny, absolwent Prawa i Ekonomii – jednak najbardziej ceni wiedzę i doświadczenie zdobyte w praktyce. Interdyscyplinarne przygotowanie zawodowe umożliwia mu kompleksową realizację projektów związanych z szeroko pojętymi przekształceniami i zmianami organizacyjnymi polegającymi na tworzeniu nowych struktur prawnych. E-mail: maciej.kubica@tla-kancelaria.pl

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Zmiany w przepisach MDR
13 czerwca 2024
Zatrudnianie cudzoziemców – nowe przepisy
11 czerwca 2024
Transakcje łańcuchowe – transakcje trójstronne uproszczone  
5 czerwca 2024

Archiwa