pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Samochody służbowe na cele prywatne pracowników z estońskim CIT? 

TLA Kancelaria > CIT > Samochody służbowe na cele prywatne pracowników z estońskim CIT? 
Samochody służbowe na cele prywatne pracowników z estońskim CIT?

Do Sejmu wpłynął projekt ustawy dotyczący zmian w CIT, w ramach którego ustawodawca planuje opodatkować użytkowanie samochodu służbowego przez pracowników na cele prywatne estońskim CIT 

DKIS już dziś chce podatku 

Dziś brak stosownych przepisów regulujących wysokość „wydatków niezwiązanych  
z działalnością” związanych z takim udostępnieniem: 

  • zasady nakazujące opodatkować 50% wydatków i odpisów amortyzacyjnych związane  
    z używaniem samochodów osobowych odnoszą się jedynie do „ukrytych zysków”, natomiast 
  • kategoria „ukrytych zysków” nie ma zastosowania do pracowników (jedynie do podmiotów powiązanych ze spółką rozliczającą się w estońskim CIT i jej udziałowcami). 

Pomimo to organy (jak np. w tej interpretacji) twierdzą, że: 

  • podobieństwo, jakie cechuje ukryte zyski oraz wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą i brak szczegółowych przepisów odnośnie do sposobu ustalania, w jakiej wysokości należy zaliczyć do wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą wydatki […] związane z użytkowaniem samochodów osobowych dla celów mieszanych przez podmioty niepowiązane z podatnikiem, […] należy per analogiam zaliczyć do wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą w wysokości 50%. 

Jak będzie od 1 stycznia 2023 roku? 

Ministerstwo Finansów zdając sobie sprawę, z obecnej wprost sprzecznej z literalnym brzmieniem przepisów wykładni, planuje od przyszłego roku dodać w art. 28m ustawy o CIT ust. 4a, który: 

  • nie będzie odnosił się do „ukrytych zysków”, ale 
  • będzie wprost określał wysokość „wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą” – w przypadku samochodów osobowych, które nie są wykorzystywane wyłącznie na cele działalności gospodarczej podatnika

Czy udostępnienie samochodów pracownikom to faktycznie „wydatek niezwiązany z działalnością”? 

Wydaje się, że sprawa została już przesądzona na gruncie VAT. Tam sądy zwracały uwagę, że możliwość pełnego odliczenia podatku VAT w związku z odpłatnym udostępnieniem samochodu pracownikom, jest wykluczona, ponieważ takie działanie nie jest związane z działalnością gospodarczą podatnika. Przykładowo NSA w wyroku I FSK 580/17 orzekł, że: 

  • użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów osobistych jego pracowników, również wtedy, gdy podlega opodatkowaniu, uznaje się za wykorzystanie do celów innych niż działalność gospodarcza.

Należy podkreślić, że w tamtych sprawach nie mogło być inaczej, ze względu na treść art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT, zgodnie z którym: 

  • Za odpłatne świadczenie usług uznaje się również […] użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych […] jego pracowników […]. 

W naszej opinii ustawodawca nieudolnie próbuje opodatkować estońskim CIT, jako „wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą podatnika” wydatki na samochody, które są wykorzystywane przez pracowników do celów osobistych. Przecież udostępnienie samochodu pracownikowi poza godzinami pracy jest jednym z elementów wynagrodzenia (benefit) z tą pracą związanych (od którego zresztą naliczany jest zryczałtowany przychód zależny od mocy silnika). 

Student II roku studiów magisterskich Administracji, specjalność doradztwo podatkowe i podatki, na Uniwersytecie Wrocławskim. Wielokrotnie otrzymywał stypendium Rektora z tytułu wyróżniających wyników w nauce. Organizator konferencji naukowych i aktywny działacz w kołach naukowych związanych z postępowaniem administracyjnym oraz finansami publicznymi. Wcześniej doświadczenie zdobywał w dziale księgowym. Aktualnie wspiera dział doradztwa podatkowego w bieżących projektach, głównie z zakresu VAT i CIT. Poza pracą fan piłki nożnej i motoryzacji.

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Ustawa o ochronie sygnalistów przyjęta przez Sejm 
28 maja 2024
Akcyza – panele fotowoltaiczne a obowiązki w podatku akcyzowym 
22 maja 2024
Zbliża się termin wdrożenia nowych obowiązków BHP 
16 maja 2024

Archiwa