pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Sankcyjna stawka podatku a dokumentacja podatkowa

TLA Kancelaria > TP > Sankcyjna stawka podatku a dokumentacja podatkowa

Stan faktyczny

Z opisu stanu faktycznego zaskarżonej decyzji wynikało, iż spółka „A” prowadzi działalność w zakresie usług transportowych. W badanym roku podatkowym spółka „A” korzystała z usług podwykonawców – m. in. firmy „B”, prowadzonej przez syna udziałowców spółki „A”.

Organ podatkowy podjął działania mające na celu ustalenie, czy powiązania rodzinne pomiędzy spółką „A” i firmą „B” miały wpływ na wysokość cen stosowanych przy zakupie usług transportowych od podwykonawcy. Po przeprowadzeniu kontroli podatkowej organ zakwestionował warunki transakcji a także stwierdził iż, przedstawiona przez spółkę „A” na żądanie organu dokumentacja w postaci:

  • umowy o współpracy pomiędzy spółką A, a firmą B,
  • analizy opłacalności usług transportowych współpracujących spółek,
  • graficznej analizy opłacalności usług transportowych współpracujących spółek

nie spełniała wymogów formalnych dokumentacji, o której mowa w art. 9a ust. 1 ustawy o CIT pkt. 1-6.

Z uwagi na fakt, iż spółka „A” nie przedstawiła dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 9a ust. 1 ustawy o CIT, działając w oparciu o art. 19 ust. 4 ustawy o CIT, organ podatkowy przy zastosowaniu sankcyjnej – 50% stawki podatkowej określił spółce A należny podatek.

Stanowisko sądu

Spółka zaskarżyła decyzję, jednak WSA przychylił się do stanowiska organu. Sąd w orzeczeniu uznał, że na spółce A ciążył obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej, a przedstawione przez spółkę „A” dokumenty nie spełniają wymagań art. 9a ust. 1 pkt 1-6 ustawy o CIT, w szczególności ich analiza nie pozwalała na określenie:

  • funkcji, jakie spełniać będą podmioty powiązane uczestniczące w transakcjach
  • wszystkich przewidywanych kosztów związanych z transakcjami oraz formy i terminu zapłaty
  • metody i sposobu kalkulacji zysków
  • ceny przedmiotu transakcji
  • strategii gospodarczej oraz innych działań w jej ramach.

Komentarz TLA

Celem dokumentacji podatkowej jest ustalenie, czy wynagrodzenie z tytułu umowy zawartej pomiędzy podmiotami powiązanymi utrzymuje się na poziomie rynkowym, zatem obowiązek jej sporządzenia stwarza podatnikom możliwość udowodnienia, iż przyjęte warunki transakcji utrzymują się na poziomie rynkowym.

W tym rozumieniu dokumentacja podatkowa pełni funkcję zabezpieczająca przed sankcyjną stawką podatku – 50%, określoną w art. 19 ust. 4 ustawy o CIT.

Zgodnie z przedstawionym orzeczeniem, aby dokumentacja podatkowa pełniła wskazaną wyżej funkcję powinna zostać sporządzona w ścisłej zgodzie z warunkami wymienionymi w art. 9a ust. 1 ustawy o CIT.

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

„Benchmark forum – cz. 14” – jak liczyć ważność analiz porównawczych?
18 kwietnia 2024
Wyrok TSUE – uzasadnianie wypowiedzenia umowy na czas określony 
16 kwietnia 2024
Master File już z KKS-em – dlaczego nadal jest bagatelizowany? 
10 kwietnia 2024

Archiwa