pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Slim VAT 3 – ile ułatwień czeka jeszcze na podatników? 

TLA Kancelaria > VAT > Slim VAT 3 – ile ułatwień czeka jeszcze na podatników? 
Mężczyzna zapisuje notatki na laptopie

Najpierw Slim VAT namieszał w fakturach korygujących, potem Slim VAT 2 doprecyzował wiele przepisów, a teraz na podatników czeka Slim VAT 3.  

Co nowego proponuje MF? 

1. Znaczące zmiany 

 • Przeliczanie kursu walut w przypadku faktur korygujących: 
  • kurs stosowany do przeliczenia faktury korygującej in minus będzie powieleniem kursu zastosowanego do pierwotnego rozliczenia, 
  • kurs stosowany do przeliczenia faktury korygującej in plus będzie zależny od dnia, w którym powstała przyczyna zwiększenia podstawy opodatkowania.
 • W przypadku otrzymania dokumentów potwierdzających WDT z opóźnieniem — możliwość wykazania / skorygowania WDT w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy.
 • Brak obowiązku posiadania faktury dokumentującej WNT w celu odliczenia VAT.
 • Brak obowiązku wystawienia faktury zaliczkowej, jeśli podatnik otrzyma całość lub część zapłaty w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym powstał obowiązek podatkowy za daną transakcję.
 • Zmniejszenie stawek preferencyjnych sankcji VAT z 20% na 10% oraz z 15% na 5%.
 • Możliwość odstąpienia przez naczelnika US lub naczelnika UCS od ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego.

2. Zmiany dotyczące wybranych podatników 

 • Limit uprawniający do skorzystania ze statusu małego podatnika ma zostać podniesiony do 2.000.000 euro.
 • Doprecyzowanie reguły alokacji dostaw łańcuchowych realizowanych przy użyciu interfejsu elektronicznego.
 • Zmiany w korygowaniu transakcji rozliczonych w ramach OSS i IOSS.
 • Zwiększenie kwoty z 500 zł do 10.000 zł, pozwalającej na uznanie proporcji na 100%, gdy wynosi ona 98%.
 • Możliwość niedokonywania korekty rocznej VAT naliczonego, jeśli różnica między proporcją prognozowaną a faktyczną nie przekroczy 2 punktów procentowych, a kwota VAT naliczonego niepodlegająca odliczeniu, z tytułu różnicy między proporcjami nie przekroczy 10.000 zł.
 • Możliwość w grupach VAT dokonywania przelewu z rachunku VAT-owskiego od członków grupy do jej przedstawiciela.
 • Rozszerzenie zwolnienia z VAT usług zarządzania funduszami inwestycyjnymi z siedzibą w innych państwach członkowskich UE.
 • Zmiany dotyczące importu towarów dla placówek dyplomatycznych. 

3. Zmiany doprecyzowujące 

 • Dodanie możliwości uniknięcia odpowiedzialności solidarnej w przypadku zmiany faktora.
 • Brak obowiązku drukowania raportów fiskalnych i dokumentów niefiskalnych, w przypadku rejestrowania sprzedaży na kasach online (w tym na kasach wirtualnych).
 • Konsolidacja wiążących informacji — WIP, WIA oraz WIT mają być wydawane przez Dyrektora KIS.
 • Ujednolicenie oraz doprecyzowanie metod wydawania WIS oraz WIA.
 • Możliwość opłacania z rachunku VAT, m.in.: podatku od sprzedaży detalicznej, czy podatku tonażowego. 

Aktualnie na stronie rządowej odbywają się prekonsultacje odnośnie do Slim VAT 3. Wejście tego pakietu w życie planowane jest na IV kwartał 2022 r. 

Absolwentka administracji oraz ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim. Z Kancelarią TLA współpracuje od 2018 roku, początkowo odbywając praktykę, aktualnie jako konsultant podatkowy. Aktywnie dzieli się zdobytą wiedzą publikując wypowiedzi i komentarze w artykułach na łamach Prawo.pl, a artykuł, na temat transakcji łańcuchowych, którego jest współautorką pojawił się również w Rzeczpospolitej. E-mail: wiktoria.szpineta@tla-kancelaria.pl

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Ustawa o ochronie sygnalistów przyjęta przez Sejm 
28 maja 2024
Akcyza – panele fotowoltaiczne a obowiązki w podatku akcyzowym 
22 maja 2024
Zbliża się termin wdrożenia nowych obowiązków BHP 
16 maja 2024

Archiwa