pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

SLIM VAT – co tym razem przygotował ustawodawca?

TLA Kancelaria > VAT > SLIM VAT – co tym razem przygotował ustawodawca?

 

SLIM VAT – zmiany w ustawie o VAT, które z założenia mają ułatwić życie podatnikom, mogą tak naprawdę wprowadzić kilka problemów. Większość przepisów zacznie obowiązywać już od 1 stycznia 2021 r. 

 

Potwierdzenia odbioru faktur korygujących 

 

W tej kwestii podatników czekają największe zmiany, gdyż dotychczas podatnik wystawiający fakturę korygującą obniżającą podstawę opodatkowania, mógł wykazać ją w deklaracji po uzyskaniu potwierdzenia otrzymania jej przez nabywcę. 

 

Od 1 stycznia 2021 r.  w celu obniżenia podstawy opodatkowania i podatku należnego: 

  • sprzedawca będzie zobligowany do posiadania dokumentacji uzgadniającej warunki obniżenia podstawy opodatkowania oraz 
  • Warunki te będą musiały zostać spełnione, a faktura korygująca będzie zgodna z dokumentacją.  

 

Do faktur korygujących wystawionych po 31 grudnia 2020 r., podatnicy będą mogli stosować przepisy dotychczasowe (do 31 grudnia 2021 r.), jeśli ten wybór zostanie uzgodniony na piśmie między sprzedawcą a nabywcą, przed wystawieniem pierwszej faktury korygującej w 2021 r. 

 

Powstaje zasadnicze pytanie: czy to faktycznie będzie ułatwieniem dla podatników? Poprzedni przepis był już znany przedsiębiorcom, zostało wydanych wiele interpretacji podatkowych w tej kwestii. MF wskazuje, że „dokumentacja” ujęta w nowym przepisie będzie rozumiana szeroko i może być to nawet korespondencja handlowa z kontrahentem, pytanie jednak jak będą do tego podchodzić poszczególni urzędnicy? 

 

Wydłużenie terminu odliczenia VAT 

 

Dotychczasowo, podatnik miał możliwość obniżenia kwoty podatku należnego na bieżąco, w ciągu 3 okresów rozliczeniowych. Od 1 stycznia 2021 r. termin ten zostanie wydłużony do 4 okresów rozliczeniowych (dla podatników rozliczających się miesięcznie). Dla podatników rozliczających się kwartalnie będzie obowiązywał termin 3 okresów rozliczeniowych.  

 

Kursy walut 

 

Ustawodawca wprowadził opcjonalne rozwiązanie dla podatników, zgodnie z którym powstanie możliwości przeliczania podstawy opodatkowania z waluty obcej na złote, zgodnie z zasadami przeliczania przychodu wynikającymi z przepisów o CIT, obowiązującymi tego podatnika na potrzeby rozliczania dla danej transakcji. Przy czym, jeśli podatnik wybierze taka metodę przeliczania kursów będzie zobowiązany do jej stosowania przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy licząc od początku miesiąca, w którym ją wybrał. 

 

Zwrot podatku podróżnym – TAX FREE 

 

Przepisy w tym zakresie wchodzą w życie w terminie późniejszym (od 1 stycznia 2022 r.). 

 

Przepisy przewidują elektroniczny obieg dokumentów w zakresie TAX FREE oraz elektroniczne prowadzenie ewidencji. Dodatkowo sprzedawca będzie wystawiał elektroniczny dokument TAX FREE i za zgodą podróżnego (nabywcy) będzie on przesyłany lub drukowany. Dokument będzie również zawierał dane dotyczące potwierdzenia wywozu towaru przez organy celne.  

 

Sprzedawca, który zamierza dokonywać takiego rodzaju dostaw od 1 stycznia 2022 r., będzie zobowiązany do rejestracji na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych  w terminie do dnia 31 grudnia 2021 r. 

 

Inne zmiany 

 

  • wydłużenie terminu z dwóch do sześciu miesięcy na wywóz towarów w zakresie opodatkowania zaliczki z tytułu eksportu stawką 0% VAT; 
  • możliwość odliczenia podatku naliczonego od nabytych usług noclegowych w celu ich dalszej odprzedaży; 
  • zwiększenie limitu na prezenty (małej wartości) niewymagające ewidencji z 10 zł na 20 zł; 
  • WIS (Wiążące Informacje Stawkowe) będą ważne przez okres 5 lat od dnia ich wydania. 

 

Czy zmiany są korzystane dla podatników? Niektóre (np. wydłużenie termin na odliczenie VAT, czy na wywóz towarów w eksporcie w przypadku zaliczki) zapewne tak. Największe wątpliwości wzbudza kwestia dokumentacji w zakresie faktur korygujących, być może interpretacje organów również w tej kwestii będą pozytywne dla podatników. 

Absolwentka administracji oraz ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim. Z Kancelarią TLA współpracuje od 2018 roku, początkowo odbywając praktykę, aktualnie jako konsultant podatkowy. Aktywnie dzieli się zdobytą wiedzą publikując wypowiedzi i komentarze w artykułach na łamach Prawo.pl, a artykuł, na temat transakcji łańcuchowych, którego jest współautorką pojawił się również w Rzeczpospolitej. E-mail: wiktoria.szpineta@tla-kancelaria.pl

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

WSA – amortyzacja lokali mieszkalnych wykorzystywanych w działalności dalej możliwa 
17 lipca 2024
Najem w budynku z fotowoltaiką a akcyza 
11 lipca 2024
Elektromobilność – nowe obowiązki dla dużych przedsiębiorców 
9 lipca 2024

Archiwa