pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Spór o aport z agio rozstrzygnie uchwała NSA

TLA Kancelaria > CIT > Spór o aport z agio rozstrzygnie uchwała NSA

NSA postanowieniem z 28 stycznia 2015 r. (sygn. akt II FSK 1772/13) przedstawił do rozstrzygnięcia składowi siedmiu sędziów NSA sprawę dotyczącą ustalania wysokości przychodu podatkowego w przypadku dokonywania wkładu niepieniężnego (aportu), gdy część tego wkładu przekazywana jest na kapitał zapasowy (agio).

Spór, który powodował odmienne stanowiska również w orzecznictwie sądowym, dotyczy wykładni art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o CIT. Zgodnie z tym przepisem, przychód podatkowy stanowi nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce albo wartość wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część; przepisy art. 14 ust. 1-3 stosuje się odpowiednio”.

Właśnie odpowiednie stosowanie art. 14 ust. 1-3 ustawy o CIT powoduje rozbieżności interpretacyjne, gdyż spornym jest, czy możliwość określania przychodu w wartości rynkowej dotyczy:

  • tylko sytuacji, gdy całość wkładu przekazywana jest na kapitał podstawowy, jednak wartość nominalna udziałów nie odpowiada wartości rynkowej tego wkładu, czy też
  • również sytuacji, gdy wartość wkładu jest ustalana w wartości rynkowej, jednak wartość nominalna udziałów nie odpowiada tej wartości, gdyż część wkładu, zgodnie z przepisami KSH, przekazywana jest na kapitał zapasowy.

Rozstrzygnięcie składu 7 sędziów będzie bardzo istotne dla podatników, gdyż dokonywanie wkładów niepieniężnych z wykorzystaniem agio jest wykorzystywane przy realizowanych restrukturyzacjach przedsiębiorstw czy też optymalizacjach podatkowych.

Uchwały NSA w przedstawionej sprawie należy spodziewać się w roku 2015.

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

WSA – amortyzacja lokali mieszkalnych wykorzystywanych w działalności dalej możliwa 
17 lipca 2024
Najem w budynku z fotowoltaiką a akcyza 
11 lipca 2024
Elektromobilność – nowe obowiązki dla dużych przedsiębiorców 
9 lipca 2024

Archiwa