pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Sprzedawco produktów smarowych, przygotuj się już dziś na zmiany w przepisach!

TLA Kancelaria > Cło/Akcyza > Sprzedawco produktów smarowych, przygotuj się już dziś na zmiany w przepisach!

Zgodnie z zapowiedziami, czeka nas sporo zmian w zakresie przepisów obejmujących obrót olejami smarowymi polegających na uściśleniu sposobu śledzenia odpadowych produktów smarowych, które mają objąć podmioty podlegające wpisowi do rejestru BDO.

Nowe obowiązki obejmą środki smarne skategoryzowane pod odpowiednimi kodami nomenklatury scalonej tj. określone oleje smarowe o kodzie CN 2710 i 3403, czyli najpopularniejsze oleje silnikowe dostępne na stacjach paliw.

Nowelizacja ma dokonać znacznej przebudowy krajowych zasad obrotu olejami odpadowymi. Wśród najważniejszych założeń, należy wskazać na poniższe obowiązki sprzedawców produktów smarowych:

  • zgłoszenie do naczelnika US zamiaru prowadzenia sprzedaży olejów na 14 dni przed rozpoczęciem działalności,
  • nieodpłatny odbiór olejów odpadowych od końcowego użytkownika w punkcie sprzedaży lub wymiany olejów, albo w innym wyznaczonym miejscu,
  • wprowadzenie opłaty depozytowej, pobieranej przez sprzedawcę od użytkowników końcowych, którzy nie przekażą wymaganej ilości olejów odpadowych. Opłata ma wynosić maksymalnie 10 zł i przy jej pobraniu zostanie wystawiony kwit depozytowy, na podstawie którego nabywca będzie mógł się domagać zwrotu opłaty przez 180 dni,
  • kwartalna sprawozdawczość sprzedawców do US w zakresie kwitów depozytowych oraz ich rozliczania,
  • przekazywanie olejów odpadowych do podmiotu prowadzącego ostateczny proces recyklingowe.

Obowiązek w zakresie odbioru i przekazywania olejów odpadowych, przedsiębiorca może wykonywać samodzielnie lub za pośrednictwem innego podmiotu, pod warunkiem zawarcia odpowiedniej umowy.

Należy również zwrócić uwagę na projektowane wprowadzenie smarów do katalogu produktów koncesjonowanych (podobnie jak paliwa ciekłe). Za tym, idą kolejne obowiązki rejestracyjne oraz sprawozdawcze.

Oczywiście, przy nowych obowiązkach nie mogło zabraknąć sankcji zabezpieczających ich wykonanie, a te mogą, w niektórych przypadkach, okazać się wyjątkowo dotkliwe jak np. sięgająca wartości 500 tys. zł kara za nieprzekazanie olejów do recyklingu przez ich dystrybutorów realizujących odbiór olejów odpadowych.

Obecnie czekamy na publikację projektu. Kancelaria TLA będzie na bieżąco śledziła i informowała o wdrażanych w tym zakresie przepisach.

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Zmiany w przepisach MDR
13 czerwca 2024
Zatrudnianie cudzoziemców – nowe przepisy
11 czerwca 2024
Transakcje łańcuchowe – transakcje trójstronne uproszczone  
5 czerwca 2024

Archiwa