pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Strata a okres przechowywania ksiąg

TLA Kancelaria > Postępowania (istotne orzecznictwo) > Strata a okres przechowywania ksiąg

Organy podatkowe do dziś zdają się nie dostrzegać zapadłej prawie rok temu uchwały pełnego składu Izby Finansowej NSA z dnia 29 września 2014 r. o sygn. II FPS 4/13, w której sąd stwierdził, że pięcioletni termin przedawnienia odnosi się do wszystkich postępowań.

W interpretacji indywidualnej z dnia 25 sierpnia 2015 r. o sygn. IBPB-1-2/4510-150/15/AnK Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, powołując się na orzecznictwo sądów administracyjnych sprzed uchwały, nie zgodził się z podatnikiem, który twierdził że:

  • termin przechowywania ksiąg podatkowych i dokumentów z lat, w których Spółka poniosła stratę podatkową mija po upływie 5-ciu lat licząc od roku, w którym Spółka złożyła deklarację CIT-8 wykazując stratę podatkową

Według Dyrektora Izby Skarbowej, Spółka rozliczająca stratę z lat poprzednich, ma obowiązek przechowywać dokumenty i księgi podatkowe, do momentu przedawnienia zobowiązania podatkowego za dany rok podatkowy, w którym ta strata jest rozliczona, dotyczące:

  • roku podatkowego, w którym strata została rozliczona, ale również
  • roku podatkowego, w których wykazana została strata, rozliczona w danym roku podatkowym.

Zgodnie z rozumowaniem Dyrektora Izby Skarbowej podatnik, który odlicza stratę w ostatnim możliwym okresie (w piątym roku po jej wystąpieniu) powinien przechowywać dokumenty i księgi jej dotyczące przez kolejne 5 lat – co w konsekwencji zmusza podatnika do prowadzenia archiwum łącznie przez 10 lat.

Wprawdzie wspomniana uchwała pełnego składu Izby Finansowej NSA nie odniosła się wprost do kwestii straty, ale ogólnie do przedawniania się zobowiązań podatkowych, jednak Sądy nie mają wątpliwości, co do możliwości odniesienia wniosków w niej zawartych do niniejszego przypadku i zgodnie orzekają, iż strata podatkowa przedawnia się według tych samych reguł, co zobowiązanie podatkowe. Tak przykładowo orzekł:

  • NSA w wyroku z dnia 19 listopada 2014 r. o sygn. akt II FSK 513/13,
  • NSA w wyroku z dnia 7 lipca 2015 r. o sygn. akt II FSK 1005/13,
  • WSA w Krakowie z dnia 6 maja 2015 r. o sygn. akt I SA/Kr 1970/14,
  • WSA w Olsztynie z dnia 5 marca 2015 r. o sygn. akt I SA/Ol 46/15.

W razie ewentualnego sporu z organami dotyczącym przedmiotowej kwestii podatnicy nie powinni obawiać się negatywnego rozstrzygnięcia na etapie postępowania sądowoadministracyjnego. Natomiast, co do weryfikowania straty z przedawnionych okresów przez organy podatkowe można mieć jedynie nadzieję, iż fiskus w najbliższym czasie zorientuje się, co do otaczającej go rzeczywistości prawnej kształtowanej przez NSA.

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Ustawa o ochronie sygnalistów przyjęta przez Sejm 
28 maja 2024
Akcyza – panele fotowoltaiczne a obowiązki w podatku akcyzowym 
22 maja 2024
Zbliża się termin wdrożenia nowych obowiązków BHP 
16 maja 2024

Archiwa