pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Strategia podatkowa – jak szczegółowa powinna być informacja?

TLA Kancelaria > Podatki > Strategia podatkowa – jak szczegółowa powinna być informacja?

Jak poinformował Dziennik Gazeta Prawna [1] według MF: 

  • (…) intencją ustawodawcy jest możliwe szerokie rozumienie pojęcia <transakcji z podmiotami powiązanymi>.” Pojęcie to zatem należy odnieść do wszystkich transakcji (sprzedażowych i zakupowych), które podatnik zawarł/dokonał z podmiotami powiązanymi. W konsekwencji obowiązek ujęcia w informacji o strategii podatkowej informacji o transakcjach z podmiotami powiązanymi wystąpi, jeśli wartość sumy wszystkich transakcji przekroczy 5 proc. sumy bilansowej aktywów.” 

W tym zakresie wskazujemy, że treść art. 27c ust. 2 pkt 3 lit. a) ustawy o CIT nie jest jednoznaczna: 

  • Informacja o realizowanej strategii podatkowej obejmuje, z uwzględnieniem charakteru, rodzaju i rozmiaru prowadzonej działalności, w szczególności […] informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej, […]

Z przepisów nie wynika czy podane mają zostać: 

  • wyłącznie transakcje, których pojedyncza wartość przekracza 5% sumy bilansowej, 
  • wyłącznie transakcje jednego rodzaju, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej, 
  • wszystkie transakcje z podmiotem powiązanych dla których suma transakcji przekracza 5% sumy bilansowej, 

Literalna wykładnia przepisów o strategii w kontekście treści przepisów o cenach transferowych, mówiących wprost o “transakcjach (…) o charakterze jednorodnym” raczej wskazywałaby na konieczność traktowania na potrzeby informacji o strategii: 

  • każdej transakcji osobno lub 
  • wszystkich razem 

– a nie grupowania jednorodnych.  

Natomiast systemowe podejście wskazywałoby raczej na konieczność grupowania transakcji jednego rodzaju (jak w cenach transferowych).  

Z przepisów nie wyczytamy także, jak szczegółowe informacje dotyczące tych transakcji mają zostać podane. 

Jeżeli intencją ustawodawcy było, aby podatnicy wskazali konkretne dane np. dane identyfikacyjne podmiotów powiązanych, wartość konkretnych obrotów itp. – powinien wskazać, jakie konkretnie informacje powinny zostać podane.  

Do tej pory (na trzy tygodnie przed deadlinem na publikację) nie pojawiło się żadne oficjalne (dające ochronę podatnikom) stanowisko MF w tej sprawie, tj.: 

  • nie zostały wydane objaśnienia podatkowe lub
  • interpretacja ogólna przepisów prawa podatkowego. 

Nie rekomendujemy podejmować pochopnych decyzji w zakresie publikacji na podstawie materiałów prasowych. Jeżeli nie ma jasnych i oficjalnych wytycznych jak działać, nie widzimy podstaw, aby karać podatników za publikację niezgodną z „jakimś stanowiskiem MF opisanym w prasie”. 

Pamiętajmy, że od 1 stycznia 2016 r. zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika jest wyrażona wprost w Ordynacji. Biorąc pod uwagę jakość stanowionego w ostatnim czasie prawa mamy nieodparte wrażenie, że zasada ta coraz częściej będzie miała zastosowanie.  

[1] DGP – Niemiła niespodzianka dla dużych podmiotów powiązanych

Radca prawny, absolwent Prawa i Ekonomii – jednak najbardziej ceni wiedzę i doświadczenie zdobyte w praktyce. Interdyscyplinarne przygotowanie zawodowe umożliwia mu kompleksową realizację projektów związanych z szeroko pojętymi przekształceniami i zmianami organizacyjnymi polegającymi na tworzeniu nowych struktur prawnych. E-mail: maciej.kubica@tla-kancelaria.pl

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

WSA – amortyzacja lokali mieszkalnych wykorzystywanych w działalności dalej możliwa 
17 lipca 2024
Najem w budynku z fotowoltaiką a akcyza 
11 lipca 2024
Elektromobilność – nowe obowiązki dla dużych przedsiębiorców 
9 lipca 2024

Archiwa