pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

TP – Koniec wątpliwości jak ustalać wartość transakcji dla pożyczek? 

TLA Kancelaria > TP > TP – Koniec wątpliwości jak ustalać wartość transakcji dla pożyczek? 

Zgodnie z odpowiedzią na interpelację poselską [1], w przypadku transakcji pożyczki w celu ustalenia, czy w danym roku podatkowym konieczne jest sporządzenie lokalnej dokumentacji cen transferowych, trzeba określić: 

  • czy wartość tej transakcji (kapitał pożyczki) przekracza w roku podatkowym próg 10 mln zł; 
  • z kolei w celu ustalenia wartości tego kapitału w danym roku podatkowym należy ustalić najwyższą wartość udostępnionego kapitału, pozostającego do spłaty w roku podatkowym, za który sporządzana jest dokumentacja.  

W związku z tym: 

  • transakcja pożyczki powinna być wykazana w dokumentacji cen transferowych sporządzanej w każdym, tj. pierwszym i kolejnym, roku podatkowym aż do czasu jej spłaty, 
  • o ile w danym roku podatkowym wartość kapitału pożyczki (najwyższa wartość zobowiązania do spłaty w roku podatkowym) przekroczy próg 10 mln zł. 

Przykład 

  • podatnik udzielił podmiotowi powiązanemu pożyczki na kwotę 13 mln PLN w 2019 r. 
  • w 2021 r. najwyższy poziom (saldo) zobowiązania z tytułu tej pożyczki wynosił 9,7 mln PLN; 
  • podatnik nie jest zobowiązany do sporządzenia dokumentacji za 2021 r. dla tej pożyczki.  

Natomiast w przypadku gdy transakcja kontrolowana o charakterze jednorodnym obejmuje kilka pożyczek (należy pamiętać, że pożyczki rozpatruje się z podziałem na pożyczki udzielone  
i otrzymane) to: 

  • podatnik ustala wartość kapitału dla każdej z tych pożyczek oddzielnie za dany rok podatkowy (wartość obliczona zgodnie z zasadą wskazaną powyżej); 
  • następnie sumuje te wartości – łączna wartość kapitałów pożyczek (np. kilka pożyczek udzielonych) za dany rok podatkowy, za który sporządza się dokumentację, stanowi wartość transakcji o charakterze jednorodnym; 
  • jeżeli w danym roku podatkowym przekroczy ona próg dokumentacyjny 10 mln zł, to powstanie obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych. 

Odpowiedź na interpelację w zasadzie potwierdziła podejście przedstawione w Informatorze TPR wydanym przez Ministerstwo Finansów w 2021 r. Wydaje się, iż utrwala się „linia” interpretacyjna jak ustalać wartość transakcji pożyczek.  

[1] Odpowiedź na interpelację 

Absolwentka studiów ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim. Co roku nagradzana Stypendium Rektora dla najlepszych studentów za wyróżniające się wyniki w nauce. Aktywnie uczestniczy w projektach z zakresu CIT, zajmując się w szczególności cenami transferowymi i podatkiem u źródła.

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Zmiany w przepisach MDR
13 czerwca 2024
Zatrudnianie cudzoziemców – nowe przepisy
11 czerwca 2024
Transakcje łańcuchowe – transakcje trójstronne uproszczone  
5 czerwca 2024

Archiwa