pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Udostępnienie powierzchni na baner to już usługa reklamy?

TLA Kancelaria > VAT > Udostępnienie powierzchni na baner to już usługa reklamy?

Gminy miały wątpliwości, jak należy klasyfikować usługę udostępniania powierzchni pod reklamę, w ramach której:

 • najemcy nie wolno dokonywać zmian ustalonej lokalizacji, konstrukcji, ustalonego materiału, wielkości powierzchni reklamowej – bez pisemnego zezwolenia gminy,
 • najemca zobowiązany jest do utrzymania reklamy w należytym stanie technicznym i estetycznym,
 • gmina ma możliwość natychmiastowego usunięcia reklamy, gdy zagraża ona bezpieczeństwu.

 

Według Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej:

 • umieszczenie reklamy poprzedzone jest akceptacją przez gminy projektu graficznego z uwzględnieniem kształtu, kolorystyki, treści, wymiarów, rodzaju nośnika oraz jego lokalizacji, a gminy zastrzegają sobie prawo do natychmiastowego usunięcia reklamy,
 • w przypadku oddania powierzchni na umieszczenie reklamy nie można utożsamiać z klasycznym wynajmem bądź dzierżawą:
  • brak jest wydania rzeczy w celu posiadania, korzystania i pobierania pożytków,
  • istotą świadczenia jest umożliwienie przekazywania określonej informacji odbiorcom reklamy umieszczonej na powierzchni
 • mając na uwadze orzecznictwo TSUE, zgodnie z którym usługę reklamy należy rozumieć szeroko,

– w szeregu interpretacji stanął na stanowisku, że takie udostępnienie stanowi usługę reklamy realizowaną przez gminy (0112-KDIL2-1.4012.57.2018.1.MK; 0112-KDIL2-1.4012.247.2017.2.SS; IPPP1/4512-129/16-2/BS).

 

Rozstrzygnięcie nie ma znaczenia dla stawki podatku, ale dla momentu powstania obowiązku podatkowego:

 • w przypadku usług reklamy obowiązek powstaje z momentem wykonania usługi lub:
  • z upływem ustalonego okresu rozliczeniowego lub
  • jeżeli okres rozliczeniowy jest dłuży niż rok – z upływem roku,
 • w przypadku usług najmu/dzierżawy obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później niż z upływem uzgodnionego terminu płatności.

 

Nietrudno zauważyć, że np. w przypadku, udostępnienia powierzchni od stycznia do września, gdzie czynsz określony jest wprawdzie odrębnie za każdy miesiąc, jednak płatność dokonywana jest jednorazowo na koniec września, uznając usługę za:

 • reklamę – obowiązek podatkowy powstanie za każdy miesiąc odrębnie (w odniesieniu do czynszu przyporządkowanego do danego okresu),
 • wynajem – obowiązek podatkowy powstanie w momencie wystawienie faktury lub upływu uzgodnionego terminu płatności (w zależności, co nastąpi pierwsze).

 

W związku ze stanowiskiem prezentowanym obecnie przez DKIS, rekomendujemy:

 • zweryfikować sposób rozliczeń z najemcami powierzchni reklamowych (wykrycie ewentualnych zaległości w związku z błędnym rozpoznaniem obowiązku podatkowego),
 • w miarę możliwości ustalać rozliczenia z nowymi najemcami powierzchni w taki sposób, aby niezależnie od klasyfikacji usługi jako reklamowej czy wynajmu obowiązek powstawał w tym samym momencie tj.:
  • czynsz płacony z góry za cały okres korzystania z powierzchni lub
  • za każdy miesiąc korzystania z powierzchni odrębnie.

 

Powyższe rozwiązanie pozwoli uniknąć potencjalnego sporu z organami podatkowymi, których stanowisko w kwestii udostępniania powierzchni jest widocznie profiskalne (lepiej mieć VAT szybciej niż później) i niepoparte analizą charakteru usługi.

 

Radca prawny, absolwent Prawa i Ekonomii – jednak najbardziej ceni wiedzę i doświadczenie zdobyte w praktyce. Interdyscyplinarne przygotowanie zawodowe umożliwia mu kompleksową realizację projektów związanych z szeroko pojętymi przekształceniami i zmianami organizacyjnymi polegającymi na tworzeniu nowych struktur prawnych. E-mail: maciej.kubica@tla-kancelaria.pl

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

WSA – amortyzacja lokali mieszkalnych wykorzystywanych w działalności dalej możliwa 
17 lipca 2024
Najem w budynku z fotowoltaiką a akcyza 
11 lipca 2024
Elektromobilność – nowe obowiązki dla dużych przedsiębiorców 
9 lipca 2024

Archiwa