pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Ulga B+R – wyjaśnienia MF i planowane zmiany

TLA Kancelaria > Innowacje > Ulga B+R – wyjaśnienia MF i planowane zmiany

Komunikat Ministerstwa

Ministerstwo Finansów w komunikacie z dnia 18 maja 2017 r. wskazuje na zasady odliczania wydatków związanych z ulgą w ramach działalności badawczo-rozwojowej.

W chwili obecnej ulga zezwala m.in. na dokonanie odliczeń wydatków pracowniczych:

 • jednakże dotyczy to tylko wynagrodzeń ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy,
 • nie zalicza się do nich wypłacanych należności np. na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenie.

Ministerstwo wskazuje, że:

 • odliczeniu podlegają składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe,
 • jednakże nie polegają składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Ponadto, w komunikacie wskazuje się, że w zakresie odliczeń kosztów pracowniczych:

 • przyjąć należy, że faktyczne wykonywanie określonych czynności w zakresie działalności B+R przesądza, o tym, że wynagrodzenie (w całości bądź części) stanowi koszt kwalifikowany – w przypadku, gdy pracownik wykonuje również inne czynności konieczne jest wyodrębnienie części wynagrodzenia, która nie jest związana z realizacją tej działalności,
 • przepisy nie określają formy wyodrębnienia – wybór sposobu dokumentowania jest dowolny, ale zdaniem Ministerstwa wskazane jest prowadzenie ewidencji czasu pracy przeznaczonej na działalność B+R.

Więcej w informacji przedstawionych przez Ministerstwo znajdą Państwo na stronie Ministerstwa [link].

Zmiany od 2018 r.

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt (nr z wykazu: UA29) zmian w zakresie ulgi na B+R, które miałyby wejść w życie od 1 stycznia 2018 r.

Projekt z dnia 9 maja 2017 r. zakłada m.in.:

 1. doprecyzowanie przepisów:
 • wyniki ekspertyz, opinii, usług doradczych będą musiały być nabyte od jednostki naukowej (obecne brzmienie przepisu może budzić wątpliwości),
 • wydatki na koszty pracownicze będą mogły być odliczone w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w ogólnym czasie pracy pracownika – koresponduje to z wyjaśnieniami Ministerstwa w kwestii prowadzenia ewidencji czasu pracy,
 1. wprowadzenie nowych kosztów kwalifikowanych:
 • koszty pracownicze – odliczyć można będzie również wydatki na pracowników zatrudnionych na umowie zlecenie/umowie o dzieło,
 • wydatki na nabycie sprzętu specjalistycznego,
 1. zwiększenie odliczenia:
 • 100% kosztów kwalifikowanych niezależnie od wielkości przedsiębiorcy,
 • w przypadku podatników posiadających status centrum badawczo-rozwojowego – 150% kosztów kwalifikowanych,
 1. możliwość odliczenia kosztów kwalifikowanych przez podatnika prowadzącego działalność w SSE w zakresie kosztów, które nie stanowią kosztów prowadzenia działalności objętych zezwoleniem (obecnie prowadzenie działalności w SSE wyklucza stosowanie ulgi B+R).

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

WSA – amortyzacja lokali mieszkalnych wykorzystywanych w działalności dalej możliwa 
17 lipca 2024
Najem w budynku z fotowoltaiką a akcyza 
11 lipca 2024
Elektromobilność – nowe obowiązki dla dużych przedsiębiorców 
9 lipca 2024

Archiwa