pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Umorzenie odsetek a przychód CIT

TLA Kancelaria > CIT > Umorzenie odsetek a przychód CIT

Kontrahenci Spółki rozważali nieodpłatne zwolnienie Spółki z długu z tytułu:

  • kwot głównych – wynikających z dostawy towarów (bezsporne – powstaje przychód),
  • odsetek – za zwłokę w dokonaniu zapłaty.

Spółka uważała, że w związku z planowanym umorzeniem odsetek nie powstanie przychód podatkowy, bowiem:

  • tylko zapłacone odsetki wywołują skutki podatkowe,
  • warunkiem uznania nieodpłatnego świadczenia za przychód podatkowy jest jego otrzymanie,
  • w przypadku zwolnienia z obowiązku zapłaty odsetek nie dochodzi do spełnienia świadczenia (otrzymania).

W interpretacji indywidualnej Minister Finansów uznał stanowisko Spółki za nieprawidłowe wskazując, że ze względu na wiążące Spółę umowy zwolnienie z długu stanowi formę przysporzenia poprzez zmniejszenie poziomu obciążeń finansowych.

WSA w Bydgoszczy w wyroku z dnia 5 lipca 2016 r. o sygn. I SA/Bd 253/16 (wyrok wydany po wyroku NSA z dnia 5 kwietnia 2016 r. Sygn. akt II FSK 497/14, który uchylił wyrok sądu pierwszej instancji i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania) podtrzymując stanowisko organu wskazał, że:

  • jako przychód podatkowy należy kwalifikować każdą umorzoną wierzytelność bez względu na sposób jej umorzenia (np. potrącenie, odnowienie, zwolnienie z długu),
  • przychodem podatkowym może być nie tylko realne przysporzenie majątkowe, ale również zmniejszenie zobowiązań.

Skoro umorzenie ma obejmować odsetki naliczone z tytułu zwłoki w dokonaniu zapłaty, a więc:

  • istniejące,
  • skonkretyzowane co do kwoty, które
  • są należne i w tym znaczeniu wymagalne,

to ich faktyczne umorzenie będzie stanowić po stronie Spółki przysporzenie, skutkujące powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu, bowiem brak umorzenia powodowałby obowiązek zapłaty – uszczuplenie majątku.

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

„Benchmark forum – cz. 14” – jak liczyć ważność analiz porównawczych?
18 kwietnia 2024
Wyrok TSUE – uzasadnianie wypowiedzenia umowy na czas określony 
16 kwietnia 2024
Master File już z KKS-em – dlaczego nadal jest bagatelizowany? 
10 kwietnia 2024

Archiwa