pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Wpisy do KRS – zmiana zasad od 1 lipca 2021 r.

TLA Kancelaria > Aktualności > Wpisy do KRS – zmiana zasad od 1 lipca 2021 r.

Obowiązek elektronicznego dokonywania wpisów ma przyspieszyć i uprościć postępowanie rejestrowe. Co w praktyce oznaczają zbliżające się zmiany? 

 

Z dniem 1 lipca 2021 r. wejdą w życie istotne zmiany w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym. Wpisy w KRS będą dokonywane w formie elektronicznej: 

 • obowiązkowo i wyłącznie – przez przedsiębiorców podlegających wpisowi do rejestru przedsiębiorców KRS; 
 • opcjonalnie (wciąż dopuszczalna tradycyjna papierowa forma) – przez podmioty wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. 

 

Praktyczne aspekty zmian 

Zmiany w sposobie dokonywania wpisów w KRS będą miały od 1 lipca 2021 r. praktyczny wpływ na wiele istotnych kwestii jak:  

 • podpisywanie wniosków – możliwe wyłącznie przy pomocy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub podpisu zaufanego e-PUAP przez reprezentanta Spółki lub profesjonalnego pełnomocnika; 
 • załączanie aktów notarialnych – zamiast skanu aktu notarialnego wymagane będzie wskazanie numeru, pod którym notariusz zarejestrował akt w funkcjonującym od kilku lat Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych; 
 • podpisywanie i załączanie dokumentów innych niż akty notarialne: 
 • powinny mieć postać elektroniczną i być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym;  
 • jeżeli załączniki zostaną sporządzone w postaci papierowej to powinny zostać poświadczone elektronicznie przez notariusza lub występującego w sprawie profesjonalnego pełnomocnika (adwokata lub radcę prawnego);  
 • jeżeli załączniki zostaną sporządzone w postaci papierowej a przedsiębiorca zdecyduje się działać samodzielnie to zobowiązany będzie  załączyć elektroniczne kopie dokumentów (skany), a ich oryginały w tradycyjnej formie papierowej doręczyć do KRS w terminie 3 dni od złożenia elektronicznego wniosku; 
 • opłacanie wpisów – system teleinformatyczny będzie wymuszał uiszczenie opłaty; 
 • wymiana korespondencji pomiędzy wnioskodawcą a KRS – następować będzie wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego; 
 • postać akt rejestrowych – prowadzone będą w systemie teleinformatycznym – pobrać dokumenty z systemu teleinformatycznego KRS będzie mógł każdy. 

 

Przedstawione zmiany należy ocenić pozytywnie jako mające ułatwić i przyspieszyć procedury dokonywania wpisów w KRS, przy czym ocena ich faktycznego funkcjonowania dopiero przed nami. Pozostaje liczyć, że wątpliwości w zakresie praktycznego funkcjonowania zmian i systemu teleinformatycznego będzie mniej niż początkowo przy elektronicznym składaniu sprawozdań finansowych. 

Radca prawny wpisany na listę prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Specjalizuje się w doradztwie w zakresie obsługi prawnej i korporacyjnej spółek. Kompleksowo wspiera średnich i dużych przedsiębiorców należących do międzynarodowych grup kapitałowych w zakresie sporządzania i negocjacji umów gospodarczych, inwestycyjnych i biznesowych oraz opracowywania dokumentów korporacyjnych i opinii prawnych.

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Ustawa o ochronie sygnalistów przyjęta przez Sejm 
28 maja 2024
Akcyza – panele fotowoltaiczne a obowiązki w podatku akcyzowym 
22 maja 2024
Zbliża się termin wdrożenia nowych obowiązków BHP 
16 maja 2024

Archiwa