pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Wrze(sień) w TP

TLA Kancelaria > TP > Wrze(sień) w TP

Przypominamy, iż podatnicy zobowiązani do sporządzenia dokumentacji cen transferowych za 2018 r. oraz których rok podatkowy skończył się w dniu 31 grudnia 2018 r., mają obowiązek złożenia urzędowi skarbowemu do końca września 2019 r.:

  • oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, w tym o sporządzeniu analiz porównawczych (w przypadku „wyboru” do udokumentowania transakcji regulacji obowiązujących od 1 stycznia 2019 r. – również o oświadczenie o „rynkowości” realizowanych transakcji);
  • uproszczonego sprawozdania CIT-TP (niezależnie od wyboru regulacji), jeżeli ich przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, przekroczyły w 2018 r. równowartość 10 000 000 EUR (po przeliczeniu wg kursu z ostatniego dnia roboczego roku podatkowego poprzedzającego rok podatkowy, za który składane jest CIT-TP).

W przypadku dokumentowania transakcji na podstawie regulacji obowiązujących przed 1 stycznia 2019 r. oświadczenie składane jest:

  • na piśmie lub za pomocą platformy ePUAP;
  • zgodnie z komunikatem MF : „(…) osobą lub osobami podpisującymi oświadczenie powinny być osoby znające sprawy oraz specyfikę działalności podmiotu gospodarczego, w imieniu którego składane jest oświadczenie, a tym samym mogące zaświadczyć o sporządzeniu odpowiedniej dokumentacji podatkowej (…). Zatem przepisy te nie wykluczają możliwości podpisania oświadczenia przez pracownika podmiotu obowiązanego do złożenia oświadczenia (np. zatrudnionego na podstawie umowy o pracę) mającego odpowiednią wiedzę i uprawnionego lub umocowanego do wykonywania tych czynności.”

W przypadku „wyboru” nowych regulacji oświadczenie składane jest:

  • tylko za pomocą środków komunikacji elektronicznej za pomocą platformy ePUAP (założenie konta jest możliwe bez wizyty w urzędzie, jeżeli osoba posiada kwalifikowany podpis elektroniczny),
  • oświadczenie podpisywane jest przez kierownika jednostki w rozumieniu UoR (lub każdą osobę uprawnioną do reprezentacji, gdy kilka osób spełnia kryteria kierownika jednostki) za pomocą podpisu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego.

Więcej informacji w zakresie oświadczeń w przypadku „wyboru” nowych regulacji (w tym propozycję wzoru) znajdą Państwo w wyjaśnieniach MF.

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Zmiany w przepisach MDR
13 czerwca 2024
Zatrudnianie cudzoziemców – nowe przepisy
11 czerwca 2024
Transakcje łańcuchowe – transakcje trójstronne uproszczone  
5 czerwca 2024

Archiwa