pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Wsparcie z COVID-19 przychodem strefowym?

TLA Kancelaria > CIT > Wsparcie z COVID-19 przychodem strefowym?

Najpopularniejsze programy wsparcia, po które aplikują przedsiębiorcy działający w SSE to niewątpliwie:

  • świadczenia na dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy (środki z FGŚP wypłacane przez Wojewódzkie Urzędy Pracy),
  • subwencje z Polskiego Funduszu rozwoju dla MŚP, które po spełnieniu konkretnych warunków nie muszą podlegać zwrotowi.

Zarówno w jednym jak i drugim przypadku ustawodawca nie zadbał o szczególne zwolnienie przedmiotowe przychodu jaki uzyskuje przedsiębiorca w związku z:

  • otrzymaniem środków z FGŚP,
  • zachowania niezwracanej kwoty subwencji z PFR (MF wskazuje, że sama wypłata środków nie jest przychodem, bowiem w momencie wypłaty środki są zwrotne).

Nie jest wykluczone, że ustawodawca w kolejnych odsłonach „Tarcz Antykryzysowych” skoryguje przeoczenie – nie ma bowiem logiki w zabierania 19% z tego, co przed chwilą przeznaczyło się na wsparcie przedsiębiorstw.

Obawiamy się jednak, że, brak zwolnienia może nie być niedopatrzeniem, ale dyskretnym sposobem zadbania o sytuację budżetową w przyszłości.

Kwalifikacja pomocy publicznej jako przychodu z działalności gospodarcze prowadzonej na terenie SSE na podstawie zezwolenia nie jest oczywista, ale w naszej opinii możliwa.

Przecieraliśmy szlaki dla naszych strefowych partnerów w wielu nieoczywistych sprawach, które ostatecznie zakończyły się sukcesem przed NSA:

  • w dniu 9 stycznia 2020 r. o sygn. II FSK 312/18 – wynagrodzenie za przeprowadzenie prac inżynieryjnych, będących jednym z etapów procesu produkcyjnego, stanowi zwolniony z CIT przychód strefowy,
  • w dniu 15 lutego 2018 r. o sygn. II FSK 245/16 – rekompensata otrzymana w związku z zaniechaniem produkcji w SSE jest przychodem strefowym,
  • w dniu 26 kwietnia 2017 r. o sygn. II FSK 1440/16 – dochód ze sprzedaży komponentu nabywanego poza strefą, a sprzedawanego jako element zestawu produktu strefowego korzysta ze zwolnienia strefowego.

Uważamy, że w tej sprawie również możemy uzyskać korzystne dla podmiotów działających w SSE rozstrzygnięcia.

Radca prawny, absolwent Prawa i Ekonomii – jednak najbardziej ceni wiedzę i doświadczenie zdobyte w praktyce. Interdyscyplinarne przygotowanie zawodowe umożliwia mu kompleksową realizację projektów związanych z szeroko pojętymi przekształceniami i zmianami organizacyjnymi polegającymi na tworzeniu nowych struktur prawnych. E-mail: maciej.kubica@tla-kancelaria.pl

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Master File już z KKS-em – dlaczego nadal jest bagatelizowany? 
10 kwietnia 2024
Sprawozdania o stosowanych terminach zapłaty w nowym terminie 
4 kwietnia 2024
Sprzedaż konsumencka – możliwość odzyskania zawyżonego VAT? 
2 kwietnia 2024

Archiwa