pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Wynajem nieruchomości od wspólnika – zawsze ukryty zysk?   

TLA Kancelaria > Nieruchomości > Wynajem nieruchomości od wspólnika – zawsze ukryty zysk?   

W objaśnieniach do ryczałtu od dochodów spółek z dnia 23 grudnia 2021 r. w zakresie identyfikacji ukrytych zysków w związku z udostępnianiem majątku do Spółki opodatkowanej Estońskim CIT stwierdzono, że:  

  • W relacji spółka – wspólnik istotne może być w przedmiotowej ocenie to, czy wspólnik zadbał o wyposażenie spółki w aktywa niezbędne dla prowadzonej działalności gospodarczej i czy ewentualny niedobór tych aktywów nie jest przyczyną działań polegających na dokapitalizowywaniu w następstwie tego spółki, tj. dokapitalizowywaniu w innej formie niż w postaci wkładu do spółki (np. w formie pożyczki, udostępniania nieruchomości). 

Przykładowo w objaśnieniach wskazano, że poniższa sytuacja nie będzie generowała ukrytych zysków: 

  • Magazyn jest (…) niezbędny Spółce (…) (nie wymagał nakładów inwestycyjnych spółki, nie został wybudowany za środki Spółki i wyprowadzony z jego majątku do majątku wspólnika, etc.). 

Jeżeli nieruchomość została wybudowana za prywatne środki wynajem, co do zasady, nie będzie ukrytym zyskiem.   

Sytuacja komplikuje się, gdy nieruchomość została wybudowana ze środków jednoosobowej działalności gospodarczej (JDG), która: 

  • została przekształcona w spółkę lub 
  • której zorganizowana część przedsiębiorstwa została wniesiona do spółki, 

– w taki sposób, że niektóre środki trwałe (nieruchomości) pozostały w majątku osoby prowadzącej JDG, a następnie są wynajmowane do spółki. 

Przykładowo w interpretacji z dnia 24 listopada 2022 sygn. 0111-KDIB1-2.4010.642.2022.2.DP DKIS stwierdził, że:   

  • Gdyby Wspólnik nie wycofał z działalności gospodarczej nieruchomości przed przekształceniem, nie uzyskiwałby wynagrodzenia za oddanie tych składników majątku w najem. Podkreślić należy, że racjonalnie działający podmiot gospodarczy zmierza do wyposażenia Spółki w niezbędne składniki majątkowe do prowadzenia działalności gospodarczej (…)  

O ile powyższa zasada jest znana podmiotom, które dokonywały odpowiednich zmian formy prawnej, aby skorzystać z Estońskiego CIT, o tyle może być dużym zaskoczeniem dla podmiotów, które: 

  • np. 10 lat temu dokonały odpowiednich zmian formy prawnej (nie myśląc o Estońskim CIT – bo go jeszcze nie było); 
  • weszły w Estoński CIT; 
  • nie pamiętając, że do Spółki na Estońskim CIT udostępniany jest specyficzny majątek, co zgodnie z interpretacjami może generować ukryty zysk. 

Należy pamiętać, że przy identyfikacji ukrytych zysków nie jest istotne kryterium czasu, ale czy majątek został wyprowadzony z działalności i powinien “przynależeć” Spółce na Estońskim CIT. 

Student II roku studiów magisterskich Administracji, specjalność doradztwo podatkowe i podatki, na Uniwersytecie Wrocławskim. Wielokrotnie otrzymywał stypendium Rektora z tytułu wyróżniających wyników w nauce. Organizator konferencji naukowych i aktywny działacz w kołach naukowych związanych z postępowaniem administracyjnym oraz finansami publicznymi. Wcześniej doświadczenie zdobywał w dziale księgowym. Aktualnie wspiera dział doradztwa podatkowego w bieżących projektach, głównie z zakresu VAT i CIT. Poza pracą fan piłki nożnej i motoryzacji.

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Master File już z KKS-em – dlaczego nadal jest bagatelizowany? 
10 kwietnia 2024
Sprawozdania o stosowanych terminach zapłaty w nowym terminie 
4 kwietnia 2024
Sprzedaż konsumencka – możliwość odzyskania zawyżonego VAT? 
2 kwietnia 2024

Archiwa