pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Za błąd w broszurze MF nie odpowie podatnik

TLA Kancelaria > Postępowania (istotne orzecznictwo) > Za błąd w broszurze MF nie odpowie podatnik

W wyroku NSA z dnia 22 stycznia 2016 r. o sygn. akt II FSK 2775/13, podtrzymując jednocześnie stanowisko WSA, sąd stwierdził, że uchybienia w działaniu administracji podatkowej nie powinny powodować ujemnych następstw dla podatników, którzy działali w dobrej wierze i zaufaniu do treści otrzymanej informacji.

W spornej sprawie podatnicy dokonali:

  • darowizny w gotówce na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej,
  • odliczenia darowizny od dochodu podczas rozliczenia rocznego PIT, zgodnie z opublikowanym przez Ministerstwo Finansów informatorem stanowiącym pomoc w wypełnianiu PIT-37.

Broszura, którą posłużyli się podatnicy nie uwzględniała zmiany przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która pozwalała na odliczenie darowizny pieniężnej jedynie w przypadku, gdy jej wpłaty dokonano za pośrednictwem rachunku bankowego.

Organ podatkowy zakwestionował poprawność rozliczenia i wydał decyzję, w której określił zobowiązanie podatkowe.

WSA przyznał rację podatnikom wskazując, że co prawda odliczenie kwoty darowizny od podstawy opodatkowania możliwe było tylko, gdy podatnik udokumentuje ją dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, jednak:

  • autoryzowana przez MF broszura, stanowi dla podatników ważne źródło informacji o obowiązkach podatkowych i sposobie wypełniania zeznań podatkowych, dlatego też
  • błędna jej treść pozwalała podatnikom pozostawać w uzasadnionym przekonaniu, że zasady rozliczeń w porównaniu z latami poprzednimi nie uległy zmianie.

Podobnego zdania był NSA, który zaznaczył, że broszura nie jest kompendium wiedzy podatkowej zastępującej przepisy prawa, ale jest ważnym źródłem informacji o sposobie wypełniania zeznań podatkowych, do której podatnicy nabrali zaufania.

W opinii sądu w niniejszej sprawie doszło do naruszenia „zasady prowadzenia postępowania w sposób budzący zaufanie do organów podatkowych” w stopniu mogącym mieć wpływ na wynik sprawy, dlatego też decyzja organu została uchylona.

Przedstawione rozstrzygnięcie powstrzymuje zapędy fiskusa, który najwyraźniej chciałby, aby podatnicy odpowiadali także za działania na podstawie udzielanych przez niego błędnych wskazówek.

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Zmiany w przepisach MDR
13 czerwca 2024
Zatrudnianie cudzoziemców – nowe przepisy
11 czerwca 2024
Transakcje łańcuchowe – transakcje trójstronne uproszczone  
5 czerwca 2024

Archiwa