pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Zmiana definicji obiektu budowlanego – możliwość optymalizacji

TLA Kancelaria > Inne > Zmiana definicji obiektu budowlanego – możliwość optymalizacji

Od 28 czerwca 2015 r. zmieniły się przepisy Prawa budowlanego i weszła w życie nowa definicja obiektu budowlanego. W związku z tym, że przepisy podatku od nieruchomości odwołują się do pojęć stosowanych w Prawie budowlanych, omawiana zmiana może mieć wpływ na zakres opodatkowania tym podatkiem.

Zgodnie z nowo obowiązującym przepisem, przez obiekt budowlany należy rozumieć:

  • budynek,
  • budowlę bądź
  • obiekt małej architektury

wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych.

W porównaniu do wcześniejszego brzmienia przepisu:

  • urządzenia techniczne nie stanowią już obiektu budowlanego,
  • ustawodawca zrezygnował ze zwrotu odnoszącego się do budowli – „całość techniczno-użytkowa wraz z instalacjami i urządzeniami”,
  • zawężono definicję do „instalacji zapewniających możliwość użytkowania obiektu”,
  • wprowadzono zwrot „wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych”.

Wskazana nowelizacja:

  • z jednej strony zawiera zmiany, które mogą być korzystne dla podatników (m.in. w świetle nowych przepisów raczej nie powinny podlegać opodatkowaniu urządzenia techniczne, podobnie powinno być w przypadku obiektów, które nie zostały wzniesione), jednakże
  • z drugiej strony wprowadzenie nowych treści może powodować spory interpretacyjne („wyroby budowlane”).

Pojawiają się też opinie, że zmiany mogą skutkować opodatkowaniem części instalacji w budynku niezależnie od samego budynku.

Zasadniczo celem nowelizacji nie miała być zmiana przepisów podatkowych, a jedynie doprecyzowanie pojęcia obiekt budowlany. Niemniej jednak skutek w zakresie przedmiotów opodatkowania w podatku od nieruchomości może wystąpić, wobec powyższego podatnicy powinni dokonać analizy posiadanych nieruchomości pod kątem wpływu wskazanej zmiany na rozliczenia w podatku od nieruchomości.

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Master File już z KKS-em – dlaczego nadal jest bagatelizowany? 
10 kwietnia 2024
Sprawozdania o stosowanych terminach zapłaty w nowym terminie 
4 kwietnia 2024
Sprzedaż konsumencka – możliwość odzyskania zawyżonego VAT? 
2 kwietnia 2024

Archiwa