pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Zmiana przepisów – KKS a niezłożenie sprawozdania finansowego do US

TLA Kancelaria > Bezpiecznik > Zmiana przepisów – KKS a niezłożenie sprawozdania finansowego do US

Od 1.01.2015 r. zacznie obowiązywać ustawa z dnia 3 października 2014 r.(Dz.U. 2014 poz. 1328) zmieniająca kodeks karny skarbowy. Zgodnie z nowym przepisem:

„Kto wbrew obowiązkowi nie przekazuje w terminie właściwemu organowi podatkowemu sprawozdania finansowego, opinii lub raportu, podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe”.

Ustawy o podatkach dochodowych nakładają obowiązek przekazania sprawozdań finansowych do Urzędu Skarbowego na:

  • podatników CIT, zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, wraz z opinią i raportem podmiotu uprawnionego do badania – w terminie 10 dni od daty jego zatwierdzenia, (obowiązek złożenia opinii i raportu nie dotyczy podmiotów, których sprawozdania są zwolnione z obowiązku badania),
  • podatników PIT, którzy prowadzą księgi rachunkowe, łącznie z zeznaniem podatkowym – w terminie do końca kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

Dotychczas brak było podstawy prawnej, aby karać podatników za niedopełnienie tego obowiązku względem urzędu skarbowego. Od 1.01.2015 r. zmieni się to. Wykroczenie to będzie zagrożone karą grzywny, która (w roku 2015) może zostać nałożona na sprawcę tego wykroczenia w granicach od 175 zł do 35.000 zł.

Oczywiście już teraz można sobie zadawać pytanie, jak organy podatkowe będą podchodziły do sytuacji, czy zatwierdzenie sprawozdania będzie następowało z opóźnieniem (zdaniem TLA termin 10 dni liczymy zawsze od zatwierdzenia, nieważne kiedy ono następuje), jednak dla bezpieczeństwa i spokoju już teraz sugerujemy zwrócenie uwagi na wskazywana zmianę.

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Master File już z KKS-em – dlaczego nadal jest bagatelizowany? 
10 kwietnia 2024
Sprawozdania o stosowanych terminach zapłaty w nowym terminie 
4 kwietnia 2024
Sprzedaż konsumencka – możliwość odzyskania zawyżonego VAT? 
2 kwietnia 2024

Archiwa