+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Zmiana przepisów – KKS a niezłożenie sprawozdania finansowego do US

TLA Kancelaria > Bezpiecznik > Zmiana przepisów – KKS a niezłożenie sprawozdania finansowego do US

Od 1.01.2015 r. zacznie obowiązywać ustawa z dnia 3 października 2014 r.(Dz.U. 2014 poz. 1328) zmieniająca kodeks karny skarbowy. Zgodnie z nowym przepisem:

„Kto wbrew obowiązkowi nie przekazuje w terminie właściwemu organowi podatkowemu sprawozdania finansowego, opinii lub raportu, podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe”.

Ustawy o podatkach dochodowych nakładają obowiązek przekazania sprawozdań finansowych do Urzędu Skarbowego na:

  • podatników CIT, zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, wraz z opinią i raportem podmiotu uprawnionego do badania – w terminie 10 dni od daty jego zatwierdzenia, (obowiązek złożenia opinii i raportu nie dotyczy podmiotów, których sprawozdania są zwolnione z obowiązku badania),
  • podatników PIT, którzy prowadzą księgi rachunkowe, łącznie z zeznaniem podatkowym – w terminie do końca kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

Dotychczas brak było podstawy prawnej, aby karać podatników za niedopełnienie tego obowiązku względem urzędu skarbowego. Od 1.01.2015 r. zmieni się to. Wykroczenie to będzie zagrożone karą grzywny, która (w roku 2015) może zostać nałożona na sprawcę tego wykroczenia w granicach od 175 zł do 35.000 zł.

Oczywiście już teraz można sobie zadawać pytanie, jak organy podatkowe będą podchodziły do sytuacji, czy zatwierdzenie sprawozdania będzie następowało z opóźnieniem (zdaniem TLA termin 10 dni liczymy zawsze od zatwierdzenia, nieważne kiedy ono następuje), jednak dla bezpieczeństwa i spokoju już teraz sugerujemy zwrócenie uwagi na wskazywana zmianę.

Related Posts

Najnowsze wpisy

KSeF – projekt przepisów potwierdza wprowadzenie zmian od 1.01.2024 
2 grudnia 2022
Reklamacja w SSE/PSI – czy stanowi element działalności strefowej?
Reklamacja w SSE/PSI – czy stanowi element działalności strefowej?  
1 grudnia 2022
Pomoc dla sektora energochłonnego – koncepcja pomocy  
23 listopada 2022

Archiwa