pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Zmiana przepisów w zakresie ulgi na nowe technologie

TLA Kancelaria > Innowacje > Zmiana przepisów w zakresie ulgi na nowe technologie

W dniu 25 września 2015 r. uchwalono ustawę, która zmienia formułę ulgi na nowe technologie.

Ulga nie będzie dotyczyć już nabyć wartości niematerialnych i prawnych (przykładowo oprogramowania komputerowe, know-how), a jedynie działalności badawczo – rozwojowej prowadzonej przez samego podatnika.

Nowe koszty, które będą podlegały odliczeniu od podstawy opodatkowania będą dotyczyć:

  • przychodów pracownika wraz ze składkami ZUS, który to pracownik zatrudniony jest w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej,
  • nabycia materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową,
  • ekspertyz, opinii, usług doradczych, jak i nabycia wyników badań naukowych,
  • odpłatnego korzystania z aparatury naukowo-badawczej, która jest wykorzystywana w swojej działalności badawczo rozwojowej,
  • odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej (z wyłączeniem samochodów osobowych oraz budowli budynków i lokali będących odrębna własnością).

W sytuacji, gdy podatnik nabył prawo do odliczenia od wydatków na nabycie nowych technologii przed końcem roku podatkowego rozpoczętego przed dniem 1 stycznia 2016 r., zachowuje prawo do odliczenia również po dniu 31 grudnia 2015 r. na dotychczasowych zasadach.

Ustawa czeka na podpis prezydenta i ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Powyższe zmiany wydają się być niekorzystne, nie tyle ze względu na wprowadzenie nowej formy odliczeń, co na całkowite zlikwidowanie ulgi z tytułu nabyć. W szczególności, że nowa ulga dotyczyć raczej będzie bardzo wąskiej grupy podmiotów. W związku z tym, jeśli podatnicy zastanawiają się nad nabyciem np. odpowiedniego oprogramowania komputerowego, warto rozważyć zakup jeszcze w tym roku.

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Zmiany w przepisach MDR
13 czerwca 2024
Zatrudnianie cudzoziemców – nowe przepisy
11 czerwca 2024
Transakcje łańcuchowe – transakcje trójstronne uproszczone  
5 czerwca 2024

Archiwa