pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Zmiany w Białej Liście – czy podatnikom będzie łatwiej?

TLA Kancelaria > VAT > Zmiany w Białej Liście – czy podatnikom będzie łatwiej?

Ustawa wprowadzająca zmiany w zakresie Wykazu podatników VAT miała wejść w życie już w kwietniu, jednak panująca epidemia opóźniła proces legislacyjny – zmiany mają zacząć obowiązywać od 1 lipca 2020 r.

Wprowadzane przepisy, w przypadku zapłaty należności na rachunek kontrahenta nieznajdujący się na Białej Liście –w celu uniknięcia negatywnych konsekwencji (brak zaliczenia wydatku w KUP), umożliwiają podatnikowi:

  • złożenie zawiadomienia o dokonaniu takiej zapłaty w ciągu 7 dni od dnia zlecenia przelewu (Tarcza Antykryzysowa 1.0 wydłużyła termin z 3 do 14 dni wyłącznie na czas stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19),
  • złożenie zawiadomienia do urzędu skarbowego właściwego dla podatnika (dotychczas był to urząd właściwy dla kontrahenta),
  • jednokrotne złożenie zawiadomienia, jeśli podatnik stale płaci należność na ten sam rachunek kontrahenta (dotychczas należało składać zawiadomienie przy każdej płatności, nawet na ten sam rachunek kontrahenta).

Dodatkowo, podatnik uniknie negatywnych konsekwencji w zakresie Białej Listy, jeśli dokona zapłaty należności mechanizmem podzielonej płatności. Oznacza to, że jeśli opłaca wszystkie faktury poprzez split payment to nie będzie zobligowany do weryfikacji nr rachunków kontrahentów, gdyż taki sposób zapłaty uchroni go przed niezaliczeniem wydatku do KUP oraz przez solidarną odpowiedzialnością.

Dodatkowo ustawodawca wprowadził do przepisów zasady wynikające dotychczas z Objaśnień podatkowych, w następującym zakresie:

  • jeśli podatnik dokonuje przelewu do banku na rachunek niebędący rachunkiem rozliczeniowym / służącym do dokonywania rozliczeń z tytułu wierzytelności pieniężnych / wykorzystywanym do pobrania należności od nabywcy i przekazania ich dostawcy – to jeśli bank przekaże podatnikowi informację o wskazanym sposobie wykorzystania rachunku – to podatnik nie poniesie negatywnych konsekwencji z tytułu braku weryfikacji nr rachunku banku / kontrahenta.
  • jeśli podatnik opłaca należności z faktury dokumentującej transakcję: WNT, importu towarów, importu usług lub dostawy towarów rozliczanej przez nabywcę – to nie znajdą zastosowania konsekwencje z powodu braku weryfikacji Białej Listy.

Wprowadzane zmiany należy ocenić pozytywnie. Jest to na pewno krok w stronę ułatwienia podatnikom żmudnej weryfikację kontrahentów na Białej Liście.

Absolwentka administracji oraz ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim. Z Kancelarią TLA współpracuje od 2018 roku, początkowo odbywając praktykę, aktualnie jako konsultant podatkowy. Aktywnie dzieli się zdobytą wiedzą publikując wypowiedzi i komentarze w artykułach na łamach Prawo.pl, a artykuł, na temat transakcji łańcuchowych, którego jest współautorką pojawił się również w Rzeczpospolitej. E-mail: wiktoria.szpineta@tla-kancelaria.pl

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Ustawa o ochronie sygnalistów przyjęta przez Sejm 
28 maja 2024
Akcyza – panele fotowoltaiczne a obowiązki w podatku akcyzowym 
22 maja 2024
Zbliża się termin wdrożenia nowych obowiązków BHP 
16 maja 2024

Archiwa