pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Zmiany w projekcie ustawy wprowadzającej obowiązkowy split payment.

TLA Kancelaria > VAT > Zmiany w projekcie ustawy wprowadzającej obowiązkowy split payment.

Projekt ustawy wprowadzającej obowiązkowy split payment trafił już do Sejmu. Przepisy w nim zawarte uległy zmianom w stosunku do pierwotnej wersji projektu.

Najnowszy projekt wskazuje na zastosowanie obowiązkowego mechanizmu split payment do faktur dokumentujących dostawy towarów lub wykonanie usług wymienione w załączniku nr 15 do ustawy, o wartości co najmniej 15.000 zł brutto.

Zmiany w projekcie dotyczą sankcji:

  • sankcja za nieumieszczenie na fakturze, gdy zaistnieje taki obowiązek, informacji o obowiązkowym mechanizmie podzielonej płatności wyniesie 30% podatku wykazanego na fakturze (poprzednio było to 100%), przy czym
  • jeżeli zapłata kwoty podatku zostanie dokonana z zastosowaniem split payment – sankcja nie znajdzie zastosowania;
  • sankcja za dokonanie płatności z naruszeniem obowiązku split payment wyniesie 30% kwoty podatku przypadającej na nabyte towary lub usługi, przy czym
  • jeżeli dostawca lub usługodawca rozliczy całą kwotę podatku – nabywca uniknie sankcji.

Dodatkowe zapisy w projekcie:

  • mechanizm podzielonej płatności będzie również stosowany w przypadku zaliczek,
  • przy dokonaniu potrąceń – split payment nie znajdzie zastosowania.

Dodatkowo, najnowszy projekt wskazuje, że wtedy, gdy podatnik zawrze na fakturze informację o rozliczeniu transakcji mechanizmem podzielonej płatności, a nabywca tego nie dokona – nabywca nie będzie mógł zaliczyć kosztów z tytułu tej płatności do kosztów uzyskania przychodu. Jeśli podatnik nie umieści stosownych informacji na fakturze, u nabywcy nie wystąpią negatywne konsekwencje w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu.

Absolwentka administracji oraz ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim. Z Kancelarią TLA współpracuje od 2018 roku, początkowo odbywając praktykę, aktualnie jako konsultant podatkowy. Aktywnie dzieli się zdobytą wiedzą publikując wypowiedzi i komentarze w artykułach na łamach Prawo.pl, a artykuł, na temat transakcji łańcuchowych, którego jest współautorką pojawił się również w Rzeczpospolitej. E-mail: wiktoria.szpineta@tla-kancelaria.pl

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Ustawa o ochronie sygnalistów przyjęta przez Sejm 
28 maja 2024
Akcyza – panele fotowoltaiczne a obowiązki w podatku akcyzowym 
22 maja 2024
Zbliża się termin wdrożenia nowych obowiązków BHP 
16 maja 2024

Archiwa