pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

ZUS tylko z działalności gospodarczej managera?

TLA Kancelaria > Inne > ZUS tylko z działalności gospodarczej managera?

W interpretacji z dnia 27 lipca 2015 r. nr DI/100000/43/719/2015 oddział ZUS w Gdańsku wskazał, że jeżeli manager w ramach prowadzonej działalności gospodarczej oprócz przychodów z kontraktu managerskiego uzyskuje także inne przychody może wybrać, czy płacić składki od kontraktu managerskiego czy z działalności gospodarczej.

W przedmiotowej sprawie Spółka wskazała, iż zamierza zawrzeć z osobą fizyczną umowę o świadczenie usług polegającą na prowadzeniu spraw Spółki. W ramach umowy manager miał pełnić funkcję Prezesa Zarządu Spółki, a do jego obowiązków należeć miało m.in.:

  • prowadzenie spraw Spółki poprzez zarządzanie jej majątkiem i zasobami ludzkimi,
  • reprezentowanie Spółki na zewnątrz,
  • organizowanie i koordynowanie prac zarządu,
  • realizowanie strategii rozwoju Spółki.

Wynagrodzenie z tytułu umowy o świadczenie usług miło być wyższe od obowiązującej najniższej podstawy wymiaru składek dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą.

Spółka uważała, że w związku ze zbiegiem tytułów do ubezpieczenia społecznego, tytułem obowiązkowym będzie działalność gospodarcza managera (jako tytuł powstały wcześniej),
a Spółka nie będzie pełniła obowiązków płatnika składek wobec managera.

ZUS nie zgodził się ze stanowiskiem Spółki wskazując, iż w przypadku, gdy manager w ramach prowadzonej działalności gospodarczej:

  • osiąga inne przychody, a nie wyłącznie
  • przychody z tytułu zawartej umowy zarządzania przedsiębiorstwem, natomiast
  • podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z tytułu umowy o zarządzanie jest równa lub wyższa od obowiązującej tę osobę najniższej podstawy wymiaru składek dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą,

manager może dokonać wyboru tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych.

Korzystna dla podatników interpretacja ZUS zdaje się nie dostrzegać uchwały powiększonego składu Sądu Najwyższego z dnia 17 czerwca 2015 r. o sygn. III UZP 2/15, w której stwierdzono:

  • ”Tytułem do podlegania ubezpieczeniom społecznym przez członka zarządu spółki akcyjnej, który zawarł z tą spółką umowę o świadczenie usług w zakresie zarządzania w ramach prowadzonej przez siebie pozarolniczej działalności gospodarczej, jest umowa o świadczenie usług”.

Dopiero publikacja uzasadnienia powyższej uchwały pozwoli stwierdzić, czy tak jak wskazuje ZUS osiąganie innych przychodów w ramach prowadzonej przez managera działalności gospodarczej pozwala na wybranie korzystniejszego tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych.

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Master File już z KKS-em – dlaczego nadal jest bagatelizowany? 
10 kwietnia 2024
Sprawozdania o stosowanych terminach zapłaty w nowym terminie 
4 kwietnia 2024
Sprzedaż konsumencka – możliwość odzyskania zawyżonego VAT? 
2 kwietnia 2024

Archiwa