pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Bezpiecznik prawno-podatkowy – VAT w transakcjach krajowych

TLA Kancelaria > Bezpiecznik > Bezpiecznik prawno-podatkowy – VAT w transakcjach krajowych

Pomimo stosowanych już procedur podatnicy powinni cały czas pozostawać czujni – obszarów ryzyk w transakcjach krajowych może być bowiem wiele, a zmiany przepisów, które pozornie miały pomóc finalnie mogą dołożyć obowiązków.  

 

Slim VAT czyli co z korektą  

 

Co prawda od 1 stycznia 2021 r. zlikwidowany został wymóg posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej – ale aby sprzedawca mógł obniżyć podstawę opodatkowania poza samą fakturą powinien: 

  • posiadać dokumentację potwierdzającą warunki obniżenia podstawy, 
  • warunki te muszą zostać faktycznie spełnione. 

 

Po stronie kupującego – w celu dokonania odpowiedniej korekty konieczne jest spełnienie warunków obniżenia podstawy opodatkowania (a nie posiadania faktury korygującej). 

 

Istotne jest wiec, aby podatnik ustalił – zarówno dla faktur sprzedażowych, jak i zakupowych kto i w jaki sposób powinien podjąć działania zmierzające do posiadania odpowiedniej dla podatnika dokumentacji tj. kto jest odpowiedzialny za „potwierdzenie” spełnienia warunków umożliwiających korektę. 

 

Uzgodnienia pomiędzy kontrahentami, jak wskazuje w objaśnieniach samo Ministerstwo Finansów, mogą być ustne, niemniej jednak dla celów dowodowych i ewentualnych przyszłych kontroli lub też zmiany osób odpowiedzialnych za transakcje, warto jest mieć potwierdzenie ustaleń chociażby w formie mailowej. 

 

Przykładowe działanie w przypadku zwrotu towarów po stronie sprzedawcy: 

  • otrzymanie informacji o zwrocie towarów – mailowo do działu sprzedaży/poprzez system i wysyła towar do sprzedawcy (1 element dokumentacji – uzgodnienie warunków zwrotu i wysokości obniżki ceny), 
  • sprzedawca otrzymuje towar – informacja zostaje odnotowana w systemie zwrotów / w systemie magazynowym (2 element dokumentacji – spełnienie uzgodnionych warunków), 
  • sprzedawca wystawia fakturę korygującą in minus. 

 

Oba powyższe dokumenty powinny trafić w odpowiednim momencie do księgowości – istotna jest zatem komunikacja w szczególności pomiędzy działami odpowiedzialnymi za zwroty/przyjmowanie zwrotów a księgowością. 

 

Biała lista podatników a split payment 

 

Stosowanie split payment poniekąd zwalnia z obowiązku weryfikacji płatności z białą listą podatników, niemniej jednak w tym wypadku również nie należy dać się zwieźć, ponieważ:  

  • w ewidencji JPK_V7 konieczne jest oznaczenie – zarówno przez sprzedawcę, jak i nabywcę – transakcji z obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności (MPP jest obowiązkowy przy dokonywaniu płatności za faktury powyżej 15 tys. brutto zł, które dotyczą tzw. towarów i usług wrażliwych) 

– wobec tego nie będzie właściwe przyjęcie, że realizacja wszystkich transakcji w split payment  uchroni to podatnika przed wszystkimi ryzykami, 

– konieczne jest wprowadzenie mechanizmu, który będzie w stanie „wyłapać” transakcje z obowiązkowym split paymentem – konieczne jest ustalenie przez osoby dokonujące zakupu/sprzedające (czyli zarówno po stronie sprzedawcy, jak i nabywcy) czy przedmiotem transakcji są towary wrażliwe i przekazanie tych informacji do działu księgowości. 

 

Powyższe jest o tyle istotne, że organ podatkowy może nałożyć karę (po wcześniejszym wezwaniu do skorygowania) w wysokości 500 zł za każdy zidentyfikowany błąd w ewidencji. Sankcja ta jest co prawda fakultatywna, jednakże to w ocenie organu pozostaje czy jest to błąd uniemożliwiający przeprowadzenie weryfikacji prawidłowości transakcji. 

 

Transakcje łańcuchowe na terytorium kraju 

 

Jeśli w transakcji uczestniczą: 

  • trzy podmioty,  
  • towar przekazywany jest od sprzedawcy bezpośrednio do ostatniego podmiotu, 

– powstaje pytanie czy drugi podmiot wykonał usługę czy jednak dostawę towarów – dotychczas funkcjonowało domniemanie, że każdy z podmiotów dokonywał dostawy towarów, niemniej od 1 stycznia 2021 r. uchylono przepis, który to regulował. 

 

Jak zabezpieczyć podatkowo transakcję? Koniecznym może okazać się dokonywanie analizy łańcucha dostaw krajowych, w szczególności pod kątem przejścia prawa do rozporządzania towarem jak właściciel pomiędzy podmiotami.  

 

Dlatego też warto w trakcie uzgadniania warunków transakcji dokonać ustaleń czy podmiot pośredniczący w ramach transakcji przejmuje prawa i ryzyka związane z towarem (nabywa i następnie przekazuje prawo do dysponowania jak właściciel). 

Związana z Kancelarią TLA od 2012 r. Od 2018 roku posiada tytuł doradcy podatkowego. Absolwentka administracji oraz prawa na Uniwersytecie Wrocławskim, skończyła również kurs kandydatów na księgowego. E-mail: magdalena.jastrowicz@tla-kancelaria.pl

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Ustawa o ochronie sygnalistów przyjęta przez Sejm 
28 maja 2024
Akcyza – panele fotowoltaiczne a obowiązki w podatku akcyzowym 
22 maja 2024
Zbliża się termin wdrożenia nowych obowiązków BHP 
16 maja 2024

Archiwa