pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Biała Lista – interpretacje, objaśnienia – czy wszystko jest już jasne?

TLA Kancelaria > VAT > Biała Lista – interpretacje, objaśnienia – czy wszystko jest już jasne?

Od 1 stycznia 2020 r. podatnicy aktywnie sprawdzają swoich kontrahentów na Białej Liście. Wątpliwości jednak nie znikają. Ministerstwo wydało Objaśnienia pozwalające na wyjaśnienie niektórych nieścisłości. Ciągle pojawiają się też interpretacje indywidualne wydawane przez Dyrektora KIS, które również są pomocne w interpretacji obowiązujących przepisów.

Wskazujemy na niektóre problemy i wyjaśnienia formułowane przez organy podatkowe.

Zawiadomienie złożone do niewłaściwego US

 Zgodnie z przepisami, podatnicy powinni zgłaszać zawiadomienie – o dokonaniu zapłaty na rachunek kontrahenta inny niż znajdujący się na Białej Liście – do Urzędu Skarbowego właściwego dla wystawcy faktury. Dyrektor KIS, wskazuje jednak, że:

  • złożenie zawiadomienia, przy dochowaniu należytej staranności (jako próba odnalezienia właściwego US),
  • do US niewłaściwego dla wystawcy faktury

nie będzie skutkowało negatywnymi konsekwencjami w podatku dochodowym.

WNT od podmiotów zagranicznych

 Zarówno w Objaśnieniach MF, jak i w interpretacji Dyrektora KIS zostało wskazane, że w przypadku dokonania WNT czy importu usług z kontrahentem, który jest zarejestrowany w Polsce jako podatnik VAT czynny – nie wystąpią negatywne konsekwencje ze względu na zapłatę unijnemu podmiotowi na rachunek nieznajdujący się na Białej Liście. Zostało to uzasadnione faktem, iż podmiot zagraniczny nie będzie tutaj rozliczał podatku należnego z tytułu przeprowadzonych transakcji, a tym samym nie będzie działał jako podatnik VAT czynny.

Zgłoszenie rachunków technicznych

 Dyrektor KIS stwierdził, że jeśli rachunki techniczne służą wyłącznie do ewidencjonowania na nich środków pieniężnych, a podatnik nie ma możliwości dokonywania jakichkolwiek operacji na tych rachunkach – to nie będzie miał on obowiązku zgłaszania takich rachunków na formularzu NIP-8. Tym samym rachunki techniczne nie będą widniały na Białej Liście.

Dzień zlecenia przelewu

 W interpretacji indywidualnej zostało potwierdzone, że jeśli:

  • podatnik dokona weryfikacji rachunku bankowego kontrahenta na dzień zlecenia przelewu, tj. pobierze plik z Białej Listy wskazujący na datę i godzinę dokonania weryfikacji,
  • to nie będzie miał obowiązku kolejnego sprawdzenia Białej Listy w dniu faktycznej realizacji przelewu.

Fakt, że kolejnego dnia (po dniu zlecenia przelewu) dane znajdujące się Białej Liście mogą być różne od poprzednich, ze względu na brak jej aktualizacji – to podmiot dokonujący przelewu na nieaktualny rachunek nie poniesie z tego powodu żadnych konsekwencji, gdyż na dzień zlecenia przelewu rachunek był prawidłowy.

Absolwentka administracji oraz ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim. Z Kancelarią TLA współpracuje od 2018 roku, początkowo odbywając praktykę, aktualnie jako konsultant podatkowy. Aktywnie dzieli się zdobytą wiedzą publikując wypowiedzi i komentarze w artykułach na łamach Prawo.pl, a artykuł, na temat transakcji łańcuchowych, którego jest współautorką pojawił się również w Rzeczpospolitej. E-mail: wiktoria.szpineta@tla-kancelaria.pl

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

WSA – amortyzacja lokali mieszkalnych wykorzystywanych w działalności dalej możliwa 
17 lipca 2024
Najem w budynku z fotowoltaiką a akcyza 
11 lipca 2024
Elektromobilność – nowe obowiązki dla dużych przedsiębiorców 
9 lipca 2024

Archiwa