pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Błąd w księgach nie ma skutków podatkowych

TLA Kancelaria > CIT > Błąd w księgach nie ma skutków podatkowych

NSA w wyroku z dnia 10 maja 2016 r. sygn. akt II FSK 712/14 podtrzymał stanowisko WSA w Gliwicach stwierdzając, że ustalenie momentu powstania przychodu z art. 12 ust. 1 pkt 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: CIT) nie jest uzależnione od prawidłowych zapisów w ewidencji rachunkowej.

W spornej sprawie:

  • w 2002 r. Podatnik uprawdopodobnił nieściągalność wierzytelności i utworzony w związku z tym odpis aktualizujący zaliczył do kosztów podatkowych zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 26a ustawy o CIT.;
  • w 2003 r. wierzytelność została spłacona poprzez przeniesienie własności nieruchomości,

w związku z tym Spółka:

  • powinna była rozwiązać odpis aktualizujący i ująć go w przychodach za 2003 r., jednakże
  • dokonano jedynie wyksięgowania odpisu aktualizującego, ujmując go w przychodach przyszłych okresów.

W 2006 r. błąd rachunkowy został naprawiony poprzez rozwiązanie odpisu i ujęcie w przychodach operacyjnych. Kwota ta nie została jednak ujęta w przychodach podatkowych za 2006 r.

Te działania zakwestionował dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Katowicach twierdząc, że odpis powinien stanowić w 2006 r. przychód dla Spółki. Decyzję UKS potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach.

Spółka wniosła skargę do sądu – WSA w Gliwicach przyznał rację Podatnikowi i wskazał, że:

  • popełniony błąd rachunkowy, polegający na rozwiązaniu z opóźnieniem odpisu aktualizującego, nie może się przekładać na skutki podatkowe – ewidencja pełni rolę dowodową, a nie podatkowotwórczą,
  • przepisy o rachunkowości mają znaczenie dla powstania, względnie wysokości zobowiązania podatkowego, tylko w takim zakresie, jaki wynika jednoznacznie z przepisów ustaw podatkowych.

NSA podzielił stanowisko WSA w Gliwicach przypominając jednocześnie, że skoro ustawa uzależnia w art. 12 ust. 1 pkt 4e ustawy o CIT powstanie przychodu od zaistnienia określonego zdarzenia, to rok podatkowy, w którym zdarzenie to miało miejsce (w przedmiotowej sprawie rok 2003), będzie rokiem podatkowym uzyskania tego przychodu.

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Master File już z KKS-em – dlaczego nadal jest bagatelizowany? 
10 kwietnia 2024
Sprawozdania o stosowanych terminach zapłaty w nowym terminie 
4 kwietnia 2024
Sprzedaż konsumencka – możliwość odzyskania zawyżonego VAT? 
2 kwietnia 2024

Archiwa