pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Call-off stock na nowych zasadach

TLA Kancelaria > VAT > Call-off stock na nowych zasadach

Za sprawą dyrektywy Rady (UE) 2018/1910 z dnia 4 grudnia 2018 r., znana polskiej ustawie o VAT instytucja „magazynu konsygnacyjnego” uległa pewnym zmianom.

UE ujednoliciła zasady korzystania z call-off stock we wszystkich krajach UE, bowiem do tej pory, panował lekki bałagan:

  • w Polsce funkcjonowała instytucja magazynu konsygnacyjnego typu „call-off stock” (dotyczyło to towarów przemieszczanych do Polski),
  • natomiast, jeśli polscy podatnicy chcieli korzystać z magazynu konsygnacyjnego za granicą, to należało zweryfikować przepisy państwa, w którym ten magazyn miał być prowadzony, żeby ustalić, czy tego typu rozwiązanie tam funkcjonuje, bowiem niektóre ustawodawstwa w ogóle takiej instytucji nie przewidywały
  • i w związku z tym krążyła po Internecie „nieformalna” lista krajów, w których funkcjonuje magazyn konsygnacyjny.

Co uległo zmianie?

1.Również towary handlowe

  • dotychczas uproszczenia związane z korzystaniem z magazynu konsygnacyjnego nie były przewidziane dla towarów handlowych służących dalszej odsprzedaży, obecnie nie ma w tym zakresie ograniczeń;

2. Prowadzącym magazyn nie musi być tylko nabywca

  • do końca 2019 r. w celu korzystania z magazynu konsygnacyjnego towary należało przemieścić do magazynu prowadzonego przez określonego nabywcę;
  • obecne przepisy są bardziej liberalne: magazyn może być prowadzony przez podmiot inny niż nabywca, a do tego przewidziana jest nawet możliwość zastąpienia „docelowego” nabywcy przez inny podmiot;

 3. Skrócenie terminu pobrania towarów

  • żeby instytucja magazynu konsygnacyjnego miała zastosowanie, towary musiały być pobrane przez nabywcę w ciągu 24 miesięcy od dnia przetransportowania ich do danego kraju – teraz termin ten zostanie skrócony do 12 miesięcy;

4. Brak pobrania towarów = rejestracja na VAT przez dostawcę

  • do tej pory w zakresie magazynu konsygnacyjnego funkcjonującego w Polsce, jeśli towary nie zostały pobrane przez nabywcę (w ciągu 24 miesięcy) – powstawał obowiązek podatkowy z tytułu WNT po stronie nabywcy,
  • według nowych zasad, jeśli towary nie zostaną pobrane przez nabywcę (w ciągu 12 miesięcy) – powstanie obowiązek podatkowy dla dostawcy: dostawca będzie musiał zarejestrować się dla celów VAT w państwie, w którym prowadzony jest call-off stock, w celu rozpoznania tam nietransakcyjnego przemieszczenia towarów;

5. NIE dla podmiotów posiadających stałe miejsce prowadzenia działalności

  • z instytucji tej nie mogą korzystać podmioty posiadające stałe miejsce prowadzenia działalności (FE) w państwie, do którego towary są przemieszczane, czyli w miejscu prowadzenia magazynu.

W związku z zaistniałymi zmianami, podmioty które dotychczas korzystały z instytucji call-off stock powinny zrewidować podejmowane czynności i sprawdzić, czy nadal postępują prawidłowo. W kolejnym alercie dotyczącym call-off stock, przedstawimy konsekwencje tych zmian – korzyści i ryzyka, jakich mogą spodziewać się podatnicy.

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

„Benchmark forum – cz. 14” – jak liczyć ważność analiz porównawczych?
18 kwietnia 2024
Wyrok TSUE – uzasadnianie wypowiedzenia umowy na czas określony 
16 kwietnia 2024
Master File już z KKS-em – dlaczego nadal jest bagatelizowany? 
10 kwietnia 2024

Archiwa