pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

CBAM – obowiązki raportowe importerów od 1 października 2023 r.

TLA Kancelaria > Aktualności > CBAM – obowiązki raportowe importerów od 1 października 2023 r.

CBAM, czyli graniczny podatek węglowy 

Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) – graniczny podatek węglowy, którym będą obciążani importerzy wprowadzający do obrotu na terytorium Unii Europejskiej towary, których produkcja wiąże się z wysoką emisyjnością gazów cieplarnianych. 

Na obecną chwilę regulacjami CBAM objęte, są następujące grupy towarów: 

 • cement; 
 • energia elektryczna; 
 • nawozy; 
 • żeliwo i stal; 
 • aluminium; 
 • chemikalia.  

Szczegółowy wykaz kodów CN objętych CBAM został określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia (UE) 2023/956. Należy jednak zwrócić uwagę, że przywołany katalog w przyszłości ma być rozszerzony. 

Fazy wdrożenia 

Wdrożenie CBAM przewiduje dwie fazy: 

 • faza przejściowa będzie trwać od 1 października 2023 r. do 31 grudnia 2025 r., w tym okresie importerzy będą zobowiązani do:

(1) składania deklaracji kwartalnych 

 • pierwszą deklarację należy złożyć do 31 stycznia 2024 r. za okres od 1 października 2023 r., 
 • deklaracje będą składane za pośrednictwem Rejestru Przejściowego CBAM

(2) zarejestrowania się jako podmiot upoważniony do zgłaszania CBAM – możliwość składania wniosków o wpis do rejestru przewiduje się od 31 grudnia 2024 r. Brak uzyskania wpisu uniemożliwi import towarów objętych CBAM w fazie pełnej; 

 • faza pełna ruszy od 1 stycznia 2026 r. – importerzy będą zobowiązani do: 
  • składania deklaracji rocznych, przy czym pierwszą w terminie do 31 maja 2027 r.; 
  • zakupu certyfikatów CBAM. 

Informacje w deklaracji 

Rozporządzenie wykonawcze z 17 sierpnia 2023 r. (oczekuje na publikację w dzienniku urzędowym UE) wskazuje, że deklaracja kwartalna będzie miała zawierać szereg danych – m.in. takie jak: 

 • całkowitą ilość importowanych towarów, wyrażoną w megawatogodzinach dla energii elektrycznej i w tonach w stosunku do pozostałych towarów; 
 • rodzaj towarów zidentyfikowany po ich kodzie CN; 
 • państwo pochodzenia importowanych towarów; 
 • lokalizację instalacji, w której zostały wyprodukowane importowane towary; 
 • określenie procesu produkcyjnego towarów; 
 • specyficzne wbudowane emisje bezpośrednie towarów; 
 • dla energii elektrycznej: 
  • współczynnik emisji stosowany dla energii elektrycznej, wyrażony w tonach Co2e za MWh, 
  • źródło danych lub metoda zastosowana do określenia współczynnika emisji; 
 • w przypadku wyrobów stalowych – numer identyfikacyjny konkretnej huty stali, w której wyprodukowano określoną partię surowców, jeśli jest znana. 

Struktura deklaracji CBAM w fazie przejściowej została określona w załączniku nr 3 do rozporządzenia wykonawczego z 17 sierpnia 2023 r.

Związana z Kancelarią TLA od 2012 r. Od 2018 roku posiada tytuł doradcy podatkowego. Absolwentka administracji oraz prawa na Uniwersytecie Wrocławskim, skończyła również kurs kandydatów na księgowego. E-mail: magdalena.jastrowicz@tla-kancelaria.pl

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Ustawa o ochronie sygnalistów przyjęta przez Sejm 
28 maja 2024
Akcyza – panele fotowoltaiczne a obowiązki w podatku akcyzowym 
22 maja 2024
Zbliża się termin wdrożenia nowych obowiązków BHP 
16 maja 2024

Archiwa