pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Dojazdy do pracy bez opodatkowania PIT

TLA Kancelaria > Prawo pracy > Dojazdy do pracy bez opodatkowania PIT

We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej podatnik wskazał, iż pracownik jest zwolniony z obowiązku pozostawiania samochodu służbowego po godzinach pracy na parkingu strzeżonym, jeśli „Spółka (jako pracodawca) powierzył mu (na podstawie umowy cywilnoprawnej) przechowywanie samochodu służbowego po godzinach pracy w garażu znajdującym się w posiadaniu tego pracownika lub na posesji będącej w jego dyspozycji„.

W interpretacji indywidualnej z 19 stycznia 2011 r. (sygn. akt ITPB2/ 415-970/ 10/ ENB), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy dokonał oceny takiej sytuacji pod kątem ewentualnego opodatkowania PIT dojazdów pracownika samochodem służbowym z miejsca zamieszkania (garażowania samochodu) do miejsca pracy (i z powrotem).

Organ podatkowy zgodził się ze stanowiskiem podatnika, iż „przydzielenie samochodu służbowego pracownikom i wyznaczenie przez pracodawcę miejsca garażowania w miejscu zamieszkania tych osób oraz przejazdy z miejsca garażowania do miejsca pracy i z powrotem nie będą generowały przychodu ze stosunku pracy o ile samochody te będą wykorzystywane wyłącznie w celach służbowych„.

Rozwiązanie takie, wprawdzie uwarunkowane wyłącznym wykorzystywaniem samochodu w celach służbowych, daje możliwość uniknięcia opodatkowania PIT z tytułu dojazdów samochodem służbowym do pracy i z powrotem.

Organ podatkowy potwierdzając stanowisko podatnika powyższy wniosek wywiódł m.in. z interpretacji przepisów Kodeksu Pracy obowiązujących pracowników a określających m.in. zasady użytkowania i dbania o powierzone pracownikom mienie. Organ podatkowy podkreślił bowiem, iż „jak bowiem wynika z dyspozycji art. 124 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) pracownik odpowiada w pełnej wysokości również za szkodę w mieniu innym niż wymienione w § 1, powierzonym mu z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się”.

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Ustawa o ochronie sygnalistów przyjęta przez Sejm 
28 maja 2024
Akcyza – panele fotowoltaiczne a obowiązki w podatku akcyzowym 
22 maja 2024
Zbliża się termin wdrożenia nowych obowiązków BHP 
16 maja 2024

Archiwa