pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

E-commerce – na nowych zasadach od lipca 2021

TLA Kancelaria > e-commerce > E-commerce – na nowych zasadach od lipca 2021

Zmiany w rozliczaniu e-commerce w całej UE. 

W połowie kwietnia wpłynął do Sejmu projekt ustawy mający na celu dostosowanie polskich przepisów do unijnych regulacji w ramach tzw. pakietu e-commerce.  

 

Zmiany w zakresie sprzedaży wysyłkowej – po zmianach wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość (WSTO): 

  • wprowadzenie jednego ogólnounijnego limitu sprzedaży 10.000 euro – w Polsce 42.000 zł (obecnie kraje UE ustalały progi dowolnie, w niektórych krajach limit sprzedaży wynosił nawet 100.000 euro), co istotne próg ten należy skalkulować w oparciu o dane sprzedaży za ten i za poprzedni rok podatkowy, 
  • w przypadku przekroczenia wskazanego progu będą możliwe dwa rozwiązania: 
  1. rejestracja dla celów VAT w państwie członkowskim konsumpcji (czyli tak jak do tej pory), 
  2. skorzystanie z nowej procedury tzw. One-Stop-Shop (VAT-OSS), która będzie miała zastosowanie do wszystkich dostaw/usług objętych procedurą realizowanych przez podatnika na terenie UE – wówczas nie będzie obowiązku rejestracji w poszczególnych krajach UE; podatnik będzie zobowiązany do złożenia deklaracji, w której wykaże sprzedaż w samach WSTO i dokona zapłaty podatku należnego (przy zastosowaniu właściwych stawek obowiązujących w państwie konsumpcji) do polskiego organu podatkowego, a dopiero organy dokonają przekazania należnego podatku do poszczególnych organów krajów UE. 

 

Zgłoszenie do tej procedury ma być możliwe zaraz po ogłoszeniu ustawy. 

Zmiany dotyczą również m.in.: 

  • uznania podmiotu, który poprzez użycie elektronicznego interfejsu (platformy, portalu, itp.) ułatwia sprzedaż na odległość towarów importowanych w przesyłkach o wartości do 150 euro, za uczestnika w transakcji zakupu i sprzedaży (podmiot będzie zobowiązany do pobrania i zapłaty podatku), 
  • rezygnacji z dotychczasowego zwolnienia z VAT przesyłek importowanych o małej wartości, 
  • wprowadzenia uproszczonej procedury rozliczenia VAT importowego dla przesyłek o wartości do 150 euro (procedura VAT-IOSS). 

 

Planowane zmiany mają uszczelnić system podatkowy, ale jednocześnie mają ułatwić biznes e-commerce ze względu na mniejsze obciążenia związane z koniecznością rejestracji na VAT w poszczególnych krajach UE. 

 

MF udostępniło formularze i przyjmuje odpowiednie elektroniczne zgłoszenia, jednakże jak wskazuje na stronie (…) faktyczne zakończenie procesu rejestracji tj. potwierdzenie zgłoszenia poprzez dokonanie identyfikacji (w przypadku procedury unijnej) oraz nadanie numeru identyfikacyjnego (w przypadku procedury nieunijnej i procedury importu), będzie możliwe po: 

  • wejściu w życie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, 
  • po weryfikacji przez organ podatkowy, czy spełniasz warunki określone w tej ustawie dla podatnika/pośrednika. 

 

Pozostaje, więc mieć nadzieję, że prace parlamentarne (obecnie po 3 czytaniu w Sejmie) przebiegną na tyle sprawnie, że podatnicy będą mieli czas na przygotowanie w oparciu o przepisy a nie tylko ich projekty. Już teraz zapraszamy na kolejny wpis, odnoszący się do praktycznych problemów jakie mogą powstać – nawet już na etapie składania zgłoszenia do procedur. 

Związana z Kancelarią TLA od 2012 r. Od 2018 roku posiada tytuł doradcy podatkowego. Absolwentka administracji oraz prawa na Uniwersytecie Wrocławskim, skończyła również kurs kandydatów na księgowego. E-mail: magdalena.jastrowicz@tla-kancelaria.pl

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Zmiany w przepisach MDR
13 czerwca 2024
Zatrudnianie cudzoziemców – nowe przepisy
11 czerwca 2024
Transakcje łańcuchowe – transakcje trójstronne uproszczone  
5 czerwca 2024

Archiwa