pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Estoński CIT a wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą  

TLA Kancelaria > CIT > Estoński CIT a wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą  
Estoński CIT

Ustawodawca przewidział, że opodatkowaniu estońskim CIT podlegają m.in. wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą.  

Sztandarowym przykładem rozbieżności w kwestii interpretacji pojęcia wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest kwestia korzystania z samochodów osobowych, o czym pisaliśmy tutaj.  


Wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą  

Czym są „wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą”?  

Niestety ustawodawca nie zdefiniował tego terminu, jednak zgodnie z objaśnieniami podatkowymi opublikowanymi przez MF dnia 23 grudnia 2021 r. “Przewodnik do Ryczałtu od dochodów spółek“- wskazano, że: 

  • W szczególności dla oceny dochodu z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą, znaczenie może mieć rozumienie wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów w kontekście art. 15 ust. 1 oraz art. 16 ustawy o CIT”.

Przykładowe NKUP wskazane w art. 16 ustawy o CIT to m.in.:  

  • wpłaty na PFRON, 
  • składki na rzecz organizacji, do których przynależność nie jest obowiązkowa, 
  • reprezentacja. 

Z najnowszych interpretacji podatkowych wynika, że zaliczenie konkretnego wydatku do art. 16 ustawy o CIT niekoniecznie oznacza jego automatyczną klasyfikację jako wydatku niezwiązanego z działalnością gospodarczą. Przykładowo: 

DKIS w interpretacji z dnia 16 listopada 2022 r. sygn. 0111-KDIB1-3.4010.599.2022.1.JKU stwierdza, że:  

  • stwierdzić należy, że wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, […] nie są wydatkami niezwiązanymi z działalnością gospodarczą i tym samym nie podlegają opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek. 

DKIS w interpretacji z dnia 24 listopada 2022 r. sygn. 0111-KDIB1-2.4010.606.2022.3.EJ stwierdza, że: 

  • […] Spółka jest członkiem stowarzyszeń, gdzie poprzez udział realizuje cele działalności gospodarczej np. udział w konsultacji projektów przepisów prawnych dotyczących branży, dostęp do branżowych szkoleń oraz know-how. Tym samym składki członkowskie na rzecz organizacji, w których członkostwo nie jest obowiązkowe […] nie stanowią wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą […]. 

Czy do podobnych wniosków DKIS dojdzie w przypadku wydatków na reprezentację, które niewątpliwie: 

  • znajdują się w art. 16 ustawy o CIT, jednak 
  • są ponoszone właśnie w związku z działalnością gospodarczą. 

Przecież, przykładowo, zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 17 czerwca 2013 r. sygn. II FSK 702/11:  

  • „reprezentacja” […] stanowi działanie w celu wykreowania oraz utrwalenia pozytywnego wizerunku podatnika wobec innych podmiotów. […] reprezentacja to przede wszystkim każde działanie skierowane do istniejących lub potencjalnych kontrahentów podatnika, lub osoby trzeciej w celu stworzenia oczekiwanego wizerunku podatnika na potrzeby ułatwienia zawarcia umowy, lub stworzenia korzystnych warunków jej zawarcia. 

Na gruncie utrwalonego orzecznictwa można dojść do wniosku, że wydatek poniesiony na reprezentację powinien zostać uznany za wydatek związany z działalnością gospodarczą. Mamy jednak wrażenie, że akurat w tym przypadku DKIS dojdzie do innych wniosków.  

Wracamy więc do pytania postawionego na wstępie — czym są wydatki niezwiązane z działalnością i jakie kryterium przyjąć do ich identyfikacji? 

Student II roku studiów magisterskich Administracji, specjalność doradztwo podatkowe i podatki, na Uniwersytecie Wrocławskim. Wielokrotnie otrzymywał stypendium Rektora z tytułu wyróżniających wyników w nauce. Organizator konferencji naukowych i aktywny działacz w kołach naukowych związanych z postępowaniem administracyjnym oraz finansami publicznymi. Wcześniej doświadczenie zdobywał w dziale księgowym. Aktualnie wspiera dział doradztwa podatkowego w bieżących projektach, głównie z zakresu VAT i CIT. Poza pracą fan piłki nożnej i motoryzacji.

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Ustawa o ochronie sygnalistów przyjęta przez Sejm 
28 maja 2024
Akcyza – panele fotowoltaiczne a obowiązki w podatku akcyzowym 
22 maja 2024
Zbliża się termin wdrożenia nowych obowiązków BHP 
16 maja 2024

Archiwa