pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Gorące lato w HR – Nowe obowiązki informacyjne pracodawców

TLA Kancelaria > Prawo pracy > Gorące lato w HR – Nowe obowiązki informacyjne pracodawców

Praca zdalna i kontrola trzeźwości pracowników to nie wszystko, co Rząd zamierza zmienić w obowiązującym kodeksie pracy. Planowana nowelizacja kodeksu pracy ma implementować do polskiego porządku prawnego dwie unijne dyrektywy: 

Zmiany będą dotyczyły m.in. „rozszerzenia” obowiązków informacyjnych pracodawcy. 


Nowe (czyli jakie) obowiązki informacyjne pracodawców

Obecnie obowiązujące przepisy nakładają na pracodawców obowiązki udzielania pracownikom informacji takich jak m.in.: 

  • obowiązująca pracownika dobowa i tygodniowa norma czasu pracy, 
  • wymiar przysługującemu pracownikowi urlopu wypoczynkowego, 
  • obowiązująca pracownika długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę. 

W celu wypełnienia ww. obowiązków pracodawcy często w praktyce stosują stworzone na ich potrzeby „gotowce”.   Po wejściu w życie zapowiadanych zmian zakres obowiązkowych informacji udzielanych pracownikowi mocno się zmieni i będzie, m.in. obejmował informację o: 

  • prawie pracownika do szkoleń, 
  • obowiązującej pracownika procedurze rozwiązania umowy o pracę, czy  
  • innych niż określone w umowie o pracę składnikach wynagrodzenia oraz świadczeniach pieniężnych lub rzeczowych 

Jak przygotować się do zmian? 

W związku z planami ustawodawcy, pracodawcy przede wszystkim powinni: 

  • przeglądnąć stosowaną dokumentację związaną z zatrudnieniem pracowników oraz 
  • uzupełnić brakujące informacje. 

Sankcje 

Za braki w obowiązkach informacyjnych, pracodawca będzie podlegać karze. Grzywna za takie wykroczenie będzie wynosić od 1.000 do 30.000 zł.  

Zgodnie z zapowiedziami ustawodawcy opisane zmiany mają już niedługo wejść w życie (pierwsze informacje wskazywały na datę 1 sierpnia 2022 r., dziś nieoficjalnie mówi się o 1 styczna 2023 r.). 

Absolwent kierunku Prawo na Uniwersytecie Wrocławskim. W 2021 r. zdał egzamin wstępny na aplikację radcowską. Nabytą podczas edukacji wiedzę wykorzystuje z powodzeniem z projektach związanych z szeroko pojętą obsługą prawną przedsiębiorców. Specjalista w zakresie prawa handlowego, prawa procesowego, a także compilance. Pomagał w rozwiązywaniu bieżących problemów prawnych przedsiębiorców oraz uczestniczył przy rozmaitych projektach z zakresu szeroko rozumianego prawa korporacyjnego.

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Zmiany w przepisach MDR
13 czerwca 2024
Zatrudnianie cudzoziemców – nowe przepisy
11 czerwca 2024
Transakcje łańcuchowe – transakcje trójstronne uproszczone  
5 czerwca 2024

Archiwa