pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Importer nie jest właścicielem – brak prawa odliczenia VAT

TLA Kancelaria > VAT > Importer nie jest właścicielem – brak prawa odliczenia VAT

Dotychczas, zdaniem organów podatkowych, podmioty – które zgodnie z przepisami celnymi mogą być zobowiązane do uiszczenia podatku VAT należnego od importu towarów (np. przewoźnik, przedstawiciel pośredni, agencja celna, podmiot dokonujący importu towarów na rzecz innych podmiotów itp.) dokonały importu towarów, których nie są właścicielem – miały prawo do odliczenia VAT naliczonego z tytułu importu towarów.

Aktualnie, zgodnie z interpretacją indywidualną z dnia 11 marca 2016 r., sygn. IPPP3/4512-1040/15-4/KT, prawo do odliczenia nie przysługuje w każdych okolicznościach. W stanie faktycznym, w którym:

  • podmiot świadczący usługi transportowo-magazynowe dokonuje importu towarów, których nie jest właścicielem i
  • w związku z tym importem podmiot ten dokonuje zgłoszenia celnego,

zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie:

  • importer ten nie będzie miał prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego od importu towarów, jeżeli
  • wynagrodzenie należne importerowi od kontrahenta za świadczone na jego rzecz usługi (transportowo-magazynowe) nie będzie obejmowało kosztu importowanych towarów.

U podstaw takiego stanowiska leży wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 25 czerwca 2015 r., sygn. C-187/14, dotyczący prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu importu towarów przez przewoźnika. Zgodnie z tym wyrokiem:

  • prawo do odliczenia istnieje, gdy przywiezione towary są wykorzystywane na potrzeby opodatkowanych transakcji podatnika,
  • przesłanka ta jest spełniona jedynie wówczas, gdy koszt świadczeń powodujących naliczenie podatku jest włączony w cenę poszczególnych transakcji objętych podatkiem należnym lub w cenę towarów/usług świadczonych przez podatnika w ramach jego działalności gospodarczej, a ponieważ
  • wartość przewożonych towarów nie stanowi części kosztów składających się na cenę zafakturowaną przez przewoźnika, którego działalność ogranicza się do przewozu tych towarów za wynagrodzeniem, przesłanka powyższa nie zostaje spełniona i prawo do odliczenia nie przysługuje.

W związku z obecnym podejściem Ministra Finansów, należy liczyć się z odmową prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w okolicznościach analogicznych do opisanych powyżej.

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Ustawa o ochronie sygnalistów przyjęta przez Sejm 
28 maja 2024
Akcyza – panele fotowoltaiczne a obowiązki w podatku akcyzowym 
22 maja 2024
Zbliża się termin wdrożenia nowych obowiązków BHP 
16 maja 2024

Archiwa