pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Jak innowacje pomagają nie płacić podatków

TLA Kancelaria > Innowacje > Jak innowacje pomagają nie płacić podatków

Innowacyjna gospodarka jest warunkiem skutecznego podnoszenia jej konkurencyjności na globalnym rynku. Problem ten został również dostrzeżony w Polsce, w wyniku czego na przestrzeni ostatnich lat wprowadzano różnego rodzaju zachęty podatkowe, które mają przyciągnąć do Polski inwestycje w nowe technologie, wśród zachęt należy wyróżnić:

  • Ulga na nowe technologie dotycząca okresów do 2016 r. – umożliwiająca odliczenie od dochodu wydatków poniesionych przez podatnika na nabycie nowych technologii.
  • Ulga badawczo-rozwojowa dotycząca okresów od 2016 r. – umożliwiająca odliczenie od dochodu wydatków poniesionych na działalność badawczo-rozwojową w wysokości do 150% kosztów kwalifikowanych. Uwaga: w wyniku zmian legislacyjnych w poszczególnych latach ulegał liberalizacji katalog wydatków uznawanych za koszty kwalifikowane.
  • 50% koszty uzyskania przychodów w PIT – podwyższone koszty uzyskania przychodów w PIT dotyczą pracowników wykonujących prace twórczą m. in. w zakresie programów komputerowych, pracy badawczo-rozwojowej oraz pracy naukowo-dydaktycznej. Warto wspomnieć, że od bieżącego roku obowiązuje podwyższony limit dochodu wynoszący 85 528 PLN, do którego zastosowanie znajdują podwyższone KUP.
  • Zwolnienie z ZUS od premii za wynalazczość – podstawy wymiaru składek nie stanowią przychody od nagród za wynalazczość, a także nagród za prace badawcze i wdrożeniowe.
  • Polska jako SSE – zgodnie z planami rządu już niedługo Polska ma się stać jedną wielką specjalną strefą ekonomiczną. Według projektu ustawy preferencje podatkowe dla inwestorów na trenie całego kraju zależeć będą od trzech kryteriów: lokalizacji inwestycji, charakterystyki inwestycji i jakości tworzonych miejsc pracy.
  • Innovation Box – warto również wspomnieć o planach na przyszłość, trwają bowiem prace nad nową ulgą podatkową dedykowaną dla podatników inwestujących w nowe technologie, tzw. innovation box zakłada wprowadzenie ulgi uzależnionej od poziomu przychodów uzyskiwanych z komercjalizacji nowych technologii. Zastosowane będzie zatem zupełnie inne podejście niż w przypadku rozwiązań stosowanych obecnie, które poziom ulgi uzależniają od wysokości poniesionych wydatków.

 

Jak podmioty gospodarcze mogą efektywnie wykorzystać pojawiające się możliwości?

  • W pierwszym kroku warto przeprowadzić przegląd dotychczasowych działań pod kątem możliwości skorzystania z opisanych zachęt podatkowych obecnie jak i w przeszłości.
  • W drugim kroku warto przejrzeć plany inwestycyjne na przyszłość na poziomie lokalnym jak i z perspektywy grupy kapitałowej pod kątem ulokowania lub relokowania centrów badawczo-rozwojowych na terytorium Polski.

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Podatek minimalny – wprowadzenie 
22 lutego 2024
PIT w delegacjach – kolejne pozytywne wyroki
20 lutego 2024
„Benchmark forum – cz. 12” – weryfikacja powiązań „zarządczych”
14 lutego 2024

Archiwa

pl_PL