pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Karty paliwowe a prawo do odliczenia VAT

TLA Kancelaria > VAT > Karty paliwowe a prawo do odliczenia VAT

Zwracamy uwagę na prawo do odliczenia podatku VAT od paliwa w przypadku, gdy podatnik (np. leasingobiorca) występuje w transakcji łańcuchowej, w której:

  • stacja paliw wystawia fakturę za paliwo na rzecz leasingodawcy/emitenta karty paliwowej, który następnie
  • wystawia fakturę za dostawę paliwa na rzecz leasingobiorcy/ nabywcy końcowego (leasingodawca odsprzedaje paliwo leasingobiorcy),
  • leasingobiorca/nabywca końcowy tankuje paliwo bezpośrednio na stacji i płaci za nie przy użyciu tzw. karty paliwowej, której emitentem jest leasingodawca.

Na tle analogicznego stanu faktycznego, NSA dokonał rozstrzygnięcia (wyrok z 2 lipca 2014 r. w sprawie sygn. akt I FSK 803/13 oraz wyrok z 14 sierpnia 2012 r. w sprawie sygn. akt I FSK 1177/11), zgodnie z którym:

  • zakwestionowane zostało prawo do odliczenia VAT przez nabywcę końcowego (trzeci podmiot w ww. łańcuchu dostaw), gdyż
  • przedmiotem transakcji pomiędzy leasingodawcą/emitentem karty a leasingobiorcą/nabywcą końcowym nie była dostawa towaru, lecz świadczenie usługi polegającej na finansowaniu dokonywanych przez skarżącą zakupów towarów i usług.

NSA stwierdził, że w spornych transakcjach leasingodawca/emitent karty nie miał żadnego wpływu na termin dostawy towarów, wielkość zakupów czy cenę nabywanego paliwa. W uzasadnieniu NSA powołał się na wyrok ETS z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie C-185/01 (Auto Lease Holland BV).

Podkreślamy, iż

  • pomimo takiego rozstrzygnięcia NSA, na chwilę obecną organy podatkowe wydają interpretacje potwierdzające prawo do odliczenia VAT w tego rodzaju transakcjach,
  • dlatego też w przypadku podatków, którzy nabywają paliwo w takich transakcjach, rekomendujemy rozważenie zabezpieczenie prawa do odliczenia poprzez uzyskanie interpretacji indywidualnej, gdyż
  • nie można wykluczyć „nagłej” zmiany korzystnego stanowiska przez organy podatkowe.

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

WSA – amortyzacja lokali mieszkalnych wykorzystywanych w działalności dalej możliwa 
17 lipca 2024
Najem w budynku z fotowoltaiką a akcyza 
11 lipca 2024
Elektromobilność – nowe obowiązki dla dużych przedsiębiorców 
9 lipca 2024

Archiwa