pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Kontrole Państwowej Inspekcji Pracy w 2024 r.  

TLA Kancelaria > Prawo pracy > Kontrole Państwowej Inspekcji Pracy w 2024 r.  

W roku 2024 zasięg kontroli PIP może być większy niż dotychczas. Wynika to nie tylko z faktu wielu nowelizacji prawa pracy, jakie przyniósł 2023 rok, a co za tym idzie konieczności skontrolowania zarówno ich wdrożenia, jak i stosowania, lecz także finalizacji trzyletniego programu działalności PIP, w ramach którego założono m.in. strategię wzmożonego nadzoru nad zakładami pracy. 

Priorytetem w działaniach PIP będzie weryfikacja przestrzegania przepisów o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, niemniej jednak PIP planuje również przeprowadzanie kontroli w szczególności w zakresie: 

  • przestrzegania nowych przepisów Kodeksu pracy, dotyczących zwłaszcza nowych uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem, stosunku pracy i pracy zdalnej oraz przepisów wdrażających dyrektywę work-life balance,  
  • stanowisk pracy, na których są wykonywane prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach, lub o szczególnym charakterze, w związku z nowelizacją ustawy o emeryturach pomostowych, 
  • zagrożeń chemicznych środowiska pracy oraz bezpiecznego stosowania w zakładach pracy substancji i mieszanin chemicznych. 

Planowane działania PIP rozszerza i uzupełnia dotychczasowy katalog czynności PIP. Stąd PIP, obok przedstawionego powyżej planu i zakresu kontroli, będzie nadal kontynuował dotychczasowe działania, w tym w szczególności te mające na celu: 

  • badanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy – w szczególności śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych, 
  • rozpatrywanie skarg pracowników, zwłaszcza dotyczących opóźnień i zaniżania wypłat. 

Manager / Attorney at law

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

WSA – amortyzacja lokali mieszkalnych wykorzystywanych w działalności dalej możliwa 
17 lipca 2024
Najem w budynku z fotowoltaiką a akcyza 
11 lipca 2024
Elektromobilność – nowe obowiązki dla dużych przedsiębiorców 
9 lipca 2024

Archiwa