pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Koszty wynagrodzenia dla kadry kierowniczej w uldze B+R – czy są kosztem kwalifikowanym?  

TLA Kancelaria > CIT > Koszty wynagrodzenia dla kadry kierowniczej w uldze B+R – czy są kosztem kwalifikowanym?  

21 marca 2023 r. NSA wydał korzystny dla podatników wyrok (sygn. II FSK 2217/20) dotyczący zaliczenia do kosztów kwalifikowanych wynagrodzeń kadry kierowniczej, sprawującej nadzór nad projektami B+R. 

Stan faktyczny  

Spółka należy do branży produkcyjnej i prowadzi wysoce innowacyjną działalność badawczo-rozwojową. W ramach projektów B+R zajmuje się w szczególności, 

  • projektowaniem nowych produktów,  
  • rozwojem urządzeń znajdujących się już w ofercie,  
  • opracowywaniem prototypów.  

Znaczną część kosztów kwalifikowanych działalności B+R stanowią wynagrodzenia dla członków kadry kierowniczej. Osoby sprawujące w Spółce funkcje nadzorcze odpowiedzialne są m.in. za: 

  • opracowywanie strategii w zakresie rozwoju technologicznego firmy, w tym prowadzenie analiz rentowności przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie nowych technologii; 
  • analizowanie i optymalizowanie procesów technologicznych; 
  • uczestniczenie w opracowywaniu budżetu organizacji w części dotyczącej wdrożeń i rozwoju technologicznego 
  • nawiązywanie i utrzymywanie współpracy z firmami zewnętrznymi w zakresie wykorzystywanych technologii; 
  • wypracowywanie sprawnych i akceptowalnych metod współpracy poszczególnych działów funkcjonujących u wnioskodawczyni; 
  • przygotowywanie kosztorysów. 

W związku z powyższym we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej padło pytanie: czy wynagrodzenia pracowników sprawujących funkcje nadzorcze i kierownicze nad pracami B+R stanowią koszt kwalifikowany?  

Zdaniem Organu: NIE. Dlaczego? Ponieważ realizowane przez pracowników funkcje kierownicze i nadzorcze nie obejmują działań, które stanowiłyby badania naukowe bądź prace rozwojowe. Organ stwierdził, że są to działania tylko pośrednio związane z pracami B+R. 

Po tym, jak WSA w Gliwicach przyznał rację Spółce, sprawa trafiła przed NSA. 

Wyrok NSA  

NSA przyznał rację Spółce, stwierdzając, że prace kierownicze i nadzorcze mają charakter prac badawczo-rozwojowych:  

  • Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego, twórczy charakter należy w tych ramach przypisać także osobom sprawującym nadzór i kierownictwo nad pracownikami spółki, którzy „własnoręcznie” realizują wskazane we wniosku prace B+R. Czynności nadzorcze i kierownicze w ramach opisanych we wniosku o wydanie interpretacji działań B+R są nieodzownym (koniecznym) elementem tychże działań. 

NSA podkreślił, że skoro działalność pracowników jest twórcza, to tym bardziej twórczy charakter będą miały opisywane w stanie faktycznym działania kadry kierowniczej.  

Przypominamy, że aby odliczyć od podstawy opodatkowania koszty wynagrodzeń, niezbędne jest poprawne prowadzenie ewidencji czasu pracy. 

Radca prawny, absolwent Prawa i Ekonomii – jednak najbardziej ceni wiedzę i doświadczenie zdobyte w praktyce. Interdyscyplinarne przygotowanie zawodowe umożliwia mu kompleksową realizację projektów związanych z szeroko pojętymi przekształceniami i zmianami organizacyjnymi polegającymi na tworzeniu nowych struktur prawnych. E-mail: maciej.kubica@tla-kancelaria.pl

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Zmiany w przepisach MDR
13 czerwca 2024
Zatrudnianie cudzoziemców – nowe przepisy
11 czerwca 2024
Transakcje łańcuchowe – transakcje trójstronne uproszczone  
5 czerwca 2024

Archiwa