pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej

TLA Kancelaria > Prawo pracy > Zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej
Zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej

Zwolnienie z powodu siły wyższej od samego początku budziło wiele praktycznych problemów, przede wszystkim w zakresie:   

  • podstawy udzielenia zwolnienia,   
  • formy złożenia wniosku, 
  • terminu złożenia wniosku. 

1. Podstawa udzielenia zwolnienia 

Zwolnienie może być udzielone, jeżeli niezbędna jest natychmiastowa obecność pracownika w pilnych sprawach rodzinnych (choroba lub wypadek), do których doszło w wyniku działania siły wyższej.

Ustawodawca nie wskazał jednak, jak należy rozumieć pojęcie siły wyższej użyte w art. 148 KP. W praktyce może się to okazać problematyczne. Jeżeli bowiem we wniosku pracownika nie będzie wprost powołana jako przyczyna siła wyższa, a jedynie opisana przyczyna nieobecności, po stronie pracodawcy będzie leżała ocena czy wniosek o zwolnienie jest zasadny, czy nie.  

Sytuację komplikuje dodatkowo fakt, że jeżeli pracodawca niewłaściwie oceni wskazaną przez pracownika przyczynę zwolnienia i odmówi jego udzielenia, może narazić się na zarzut naruszenia praw pracownika.  

2. Forma złożenia wniosku 

Pracownik może złożyć wniosek w każdej dostępnej formie, również w formie ustnej. Jeżeli pracownik nie złoży wniosku w formie pisemnej, to biorąc pod uwagę, że: 

  • pracodawca ma obowiązek ewidencjonowania zwolnienia,   
  • pracownik powinien wskazać w pierwszym wniosku sposób wykorzystania zwolnienia w danym roku kalendarzowym (dni/godziny), 

zaleca się utrwalenie w formie pisemnej wniosku pracownika, np. w formie notatki służbowej, podpisanej również przez pracownika.  

3. Termin złożenia wniosku  

Regulacja w tym zakresie jest zbliżona do regulacji urlopu na żądanie: 

  • w przypadku urlopu na żądanie “Pracownik zgłasza żądanie (…) najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu” (art. 1672 KP)  
  • w przypadku zwolnienia z powodu siły wyższej wniosek powinien być zgłoszony “najpóźniej w dniu korzystania z tego zwolnienia (art. 1481§3 KP) –   

W przypadku urlopu na żądanie orzecznictwo przesądziło, że pracownik nie może rozpocząć urlopu na żądanie bez udzielenia go przez pracodawcę. Trudno stwierdzić, czy podobnie będzie w przypadku zwolnienia z powodu siły wyższej. Na tym etapie nie mamy wykształconej praktyki orzeczniczej, a ze stanowiska doktryny wynika, że nie możemy stosować do tego zwolnienia praktyki orzeczniczej dotyczącej urlopu na żądanie. 

Przy tych wszystkich niejasnościach związanych z nową regulacją należy pamiętać, że naruszanie przepisów o zwolnieniu od pracy z powodu działania siły wyższej, podlega karze grzywny od 1 000 zł do 30 000 zł Należy więc podchodzić ostrożnie do kwestionowania wniosków pracowników o zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej. 

Manager / Attorney at law

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Zmiany w przepisach MDR
13 czerwca 2024
Zatrudnianie cudzoziemców – nowe przepisy
11 czerwca 2024
Transakcje łańcuchowe – transakcje trójstronne uproszczone  
5 czerwca 2024

Archiwa